Στὴν ὑγειά μας κορόιδα…

Στὴν ὑγειά μας κορόιδα...

Ἡ ΕΡΤ ἔχει διαφημιστικὰ ἔσοδα 3 ἐκατομμύρια εὐρῶ, ἐνᾦ προϋπολογίζει ἔσοδα γενικῶς 180 ἐκατομμύρια εὐρῶ.
Τὰ ὑπόλοιπα εἶναι ἀπὸ αὐτὰ ποὺ δίνουμε ἐμεῖς.
Ἔχει 2.200 ὑπαλλήλους.

Τὰ ὑπόλοιπα κανάλια ἔχουν 300 ἐκατομμύρια ἔσοδα ἀπὸ διαφημίσις καὶ τοὺς νομοθετοῦν νὰ ἔχουν, κατ’ ἐλάχιστον τὸ κάθε ἕνα, 400 ὑπαλλήλους, δηλαδὴ 1600 ὑπαλλήλους καὶ τὰ τέσσερα.

Στὴν ΕΡΤ μόλις ἔδωσαν ὑπερωρίες 300.000 εὐρῶ.
Ὅ,τι ἔσοδο ἔχουν τὸ μοιράζουν, τὰ κερδίζουν μὲ τὸν ἱδρώτα τους.

Δὲν θέλω νὰ κλείσῃ ἡ ΕΡΤ.
Θέλω νὰ βλέπω καὶ ἄλλα πράγματα, ἐκτὸς ἀπὸ τὰ πέντε CSI.

Θέλω νὰ τὸ ἐκλογικεύσουμε. Θέλω νὰ ξεκουνηθοῦν νὰ φέρουν ἔσοδα. Θέλω νὰ μὴν κάνουν κυβερνητική, ἀπροκάλυπτη προπαγάνδα, νὰ μὴν διορίζονται οἱ κολλητοί, νὰ μὴν τεμπελιάζουν μὴν ἔχοντας καρέκλα νὰ κάτσουν, νὰ τοὺς ζορίσουν λίγο κόβοντας, πχ, στὸ μισὸ αὐτὰ ποὺ τοὺς πληρώνουμε.

Κάθε κλίκα πρέπει νὰ μπῇ στὴν θέση της καὶ ὄχι νὰ ζῇ σὲ βάρος τῶν κορόιδων.

Δημήτρης Παπαγιαννίδης

είκόνα

(Visited 148 times, 1 visits today)
Leave a Reply