Καλλιόπη Ἀβραάμ, μία γυναῖκα σύμβολο!!!

8 Μαρτίου: Παγκόσμια ἡμέρα τῆς γυναίκας!
Τὸ «ἀσθενὲς φύλο», ἀλλὰ μόνο ἀσθενὲς δὲν εἶναι, ἀφοῦ τὸ ἔχουν ἀποδείξει καὶ τὸ ἀποδεικνύουν καθημερινά, ποικιλοτρόπως….

Πρότυπα γυναικῶν, παραδείγματα πρὸς μίμηση, ἐπώνυμες καὶ ἀνώνυμες, γνωστὲς καὶ ἄγνωστες, ὑπῆρξαν πολλές!
Μία ἀπὸ αὐτές τις Ἡρωίδες -ποὺ δὲν ξέρουν πολλοί- εἶναι καὶ ἡ Καλλιόπη Ἀβραάμ!

Ἡ Καλλιόπη Ἀβραάμ, 78 ἐτῶν τὸ φοβερὸ καλοκαίρι τῆς εἰσβολῆς, ἀπὸ τὸ κατεχόμενο σήμερα χωριὸ Λάρνακα τῆς Λαπήθου (στὴν ἐπαρχία Κερύνειας), παρέμεινε μέσα στὴν φωτιὰ τοῦ πολέμου καὶ βοηθοῦσε ποικιλοτρόπως τοὺς ἄνδρες τῆς ΕΛ.ΔΥ.Κ, ποὺ μάχονταν ἐναντίον τοῦ «Ἀττίλα».

Ἀρνήθηκε ἐπανειλημμένα ὅταν τῆς ὑπεδείχτη νὰ ἐγκαταλείψῃ τὴν περιοχὴ λέγοντας:

«Ποῦ νά ἀφήσῳ τούτα τά παιδιά; Αὐτοὶ οἱ λεβέντες δὲν φοβοῦνται νὰ πεθάνουν καὶ θὰ φοβηθῶ ἑγώ, ἡ παλιόγρια;»

Καί ποῦ νά πήγαινε;
Παιδιὰ καὶ ἐγγόνια της ἦταν τὰ παλληκάρια τῆς ΕΛ.ΔΥ.Κ., τὰ παλληκάρια ποὺ ἀπὸ ἐπάνω τους πέρασαν οἱ ἐρπύστριες τῶν τουρκικῶν ἁρμάτων, τὰ παλλληκάρια ποὺ ἔκαψαν οἱ βόμβες ναπὰλμ τῆς τουρκικῆς ἀεροπορίας, τὰ παλληκάρια ποὺ κομμάτιασαν οἱ ὅλμοι τῶν βαρβάρων…

Λίγο νερὸ μποροῦσε νὰ κουβαλήσῃ, γιὰ νὰ βρέξουν οἱ λεβέντες της τὸ πικρό τους στόμα καὶ τὸ κουβαλοῦσε…
Λίγο ψωμὶ μποροῦσε νὰ προσφέρῃ, γιὰ νὰ στυλωθοῦν οἱ λεβέντες της στὰ πόδια τους καὶ τὸ προσέφερε…
Ποιά γιαγιά θά ἐγκατέλειπε τά ἐγγόνια της στήν φωτιά, γιά νά σώσῃ τό σαρκίο της;

Ἡ Καλλιόπη Ἀβραὰμ σκοτώθηκε στὶς 16 Αὐγούστου 1974 ἀπὸ βόμβα τοῦ Τούρκου εἰσβολέα, μαζὺ μὲ 39 ἄνδρες τῆς ΕΛΔΥΚ, στὸ κτίριο τῆς Σχολῆς Γρηγορίου, σὲ μικρὴ ἀπόσταση ἀπὸ τὸ στρατόπεδο τῶν Ἑλλήνων.
39 στρατιῶτες καὶ ἡ «γιαγιά» ἦταν οἱ τελευταῖοι ποὺ ἔφευγαν ἀπὸ τὴν βομβαρδισμένη περιοχὴ τῆς ΕΛΔΥΚ.
Ὅπως ἔρχονταν πρὸς τὰ κάτω προφανῶς μπήκαν ὅλοι γιὰ καλύψη στὴν Σχολὴ Γρηγορίου, μέχρι νὰ προχωρήσουν σιγὰ σιγὰ πρὸς τὰ κάτω, ἀλλὰ μιὰ βόμβα τοὺς σκότωσε ὅλους μαζύ.
Ἀπὸ πληροφορία κάποιου ἀξιωματικοῦ, σὲ ἐκπομπὴ τῆς τηλεοράσεως , ἡ «γιαγιά» ἤταν ἀπὸ ἐπάνω στοὺς στρατιῶτες, σὰν να τοὺς εἶχε ἀγκαλιά.

Ὁ ἀξιωματικὸς ἔκλαιγε ἐνῶ τὸ ἐξιστοροῦσε….

Ἐτάφη τὸν Αὔγουστο τοῦ 1974 ἀγκαλιὰ μὲ τὰ νεκρὰ ἐγγόνια της, στο στρατιωτικὸ κοιμητήριο Λακατάμιας.
Ὅταν ἀναγνωρίστηκαν τὰ ὀστᾶ της, μὲ τὴν μέθοδο τοῦ DNA, ἐτάφησαν -ὅπως ὁρίζουν τὰ πανάρχαια Ἑλληνικὰ θέσμια- σὲ χωριστὸ τάφο στὸ στρατιωτικὸ κοιμητήριο Λακατάμιας.

ΑΘΑΝΑΤΗ

Κωνσταντῖνος Δημητριάδης

(YΓ κάνω ἐκτενέστερη ἀναφορὰ στὴν Γ’ Ἐκδοση τοῦ Βιβλίου γιὰ τὴν γιαγιὰ τῆς ΕΛΔΥΚ)

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply