Ἐργασιακὲς συνθῆκες …μεσαιωνικῆς γαλέρας!!!

Δεῖτε τὴν κατάντια αὐτῆς τῆς χώρας.

Μὲ συνθῆκες γαλέρας δουλεύουν οἱ ὑπάλληλοι τὶς εἰσπρακτικὲς ἑταιρεῖες.
Ὑπάλληλος ἀπελύθη, παρ΄ ὅ,τι ἔπιασε τὸν στόχο του, διὰ τὸν λόγο ὅτι ἦταν εὐγενικὸς μὲ τοὺς πελάτες καὶ ἡ προϊσταμένη του τὸν ἐπέπληξε.

Σὲ μία χώρα ποὺ οἱ τραπεζίτες κάνουν ὅ,τι γουστάρουν καὶ τὰ πολιτικὰ τσιράκια τους προσκυνοῦν, αὐτὰ θὰ βλέπουμε.

Τί καταγγέλει ὁ σύλλογός τους;

Ἐργασιακὲς συνθῆκες ...μεσαιωνικῆς γαλέρας!!!1Ἐργασιακὲς συνθῆκες ...μεσαιωνικῆς γαλέρας!!!2

Λελιᾶτσος Πᾶνος

Γιὰ τὸν πολυτονισμὸ Φιλονόη

(Visited 125 times, 1 visits today)
Leave a Reply