Ἐργασιακὲς συνθῆκες …μεσαιωνικῆς γαλέρας!!!

Δεῖτε τὴν κατάντια αὐτῆς τῆς χώρας.

Μὲ συνθῆκες γαλέρας δουλεύουν οἱ ὑπάλληλοι τὶς εἰσπρακτικὲς ἑταιρεῖες.
Ὑπάλληλος ἀπελύθη, παρ΄ ὅ,τι ἔπιασε τὸν στόχο του, διὰ τὸν λόγο ὅτι ἦταν εὐγενικὸς μὲ τοὺς πελάτες καὶ ἡ προϊσταμένη του τὸν ἐπέπληξε.

Σὲ μία χώρα ποὺ οἱ τραπεζίτες κάνουν ὅ,τι γουστάρουν καὶ τὰ πολιτικὰ τσιράκια τους προσκυνοῦν, αὐτὰ θὰ βλέπουμε.

Τί καταγγέλει ὁ σύλλογός τους;

Ἐργασιακὲς συνθῆκες ...μεσαιωνικῆς γαλέρας!!!1Ἐργασιακὲς συνθῆκες ...μεσαιωνικῆς γαλέρας!!!2

Λελιᾶτσος Πᾶνος

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply