Νέα πειράματα μὲ τὰ μυαλὰ τῶν παιδιῶν μας!!!

Νέο μπάχαλο στην Παιδεία!
Νέα πειράματα από ασχέτους που αυτοσχεδιάζουν με την μόρφωση των παιδιών των φτωχών.

Νέα πειράματα μὲ τὰ μυαλὰ τῶν παιδιῶν μας!!!

Τα ιδιωτικά κολλέγια συνεχίζουν δοκιμασμένες συνταγές αιώνων…
Αλλά για τα παιδιά των φτωχών, που πηγαίνουν στα Δημόσια Σχολεία, οι απόφοιτοι αυτών των κολλεγίων της Ελίτ  επιφυλάσσουν ένα εκπαιδευτικό …τρελλοκομείο, που θα παράγει κορίτσια-Ρουβίτσες κι αγοράκια-PlayStation χωρίς κρίση, λογική, γνώσεις και δεξιότητες.

Σίγμα

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply