Πίσω ἀπὸ τὴν «μεταναστευτικὴ κρίσιν» ὁ Soros!

Ἐμὶρ Κουστουρίτσα: Ὁ Σόρος πίσω ἀπὸ τὴν μεταναστευτικὴ κρίση! (video)

Πίσω ἀπὸ τὴν «μεταναστευτικὴ κρίσιν» ὁ Soros!

Ὁ Τζὸρτζ Σόρος βοήθησε νὰ ἀνάψῃ ἡ σπίθα τῆς μεταναστευτικῆς κρίσεως τῆς Εὐρώπης, μέσῳ τῆς ὑποστηρίξεώς του στὴν ἐλευθερία τῆς κινήσεως, ἰσχυρίζεται ὁ Σέρβος σκηνοθέτης Ἐμὶρ Κουστουρίτσα.

Ὁ σκηνοθέτης μίλησε στὸ Euronews στὶς Βρυξέλλες, ὅπου παρηκολούθησε τὴν ἐναρκτήρια ἐκδήλωση τοῦ Φεστιβᾶλ Balkan Trafik.
Στὸ video ὁ Κουστουρίτσα λέει ὅτι δὲν περίμενε ποτὲ ὅτι θὰ ἐρχόταν μία ἡμέρα, ποὺ θὰ φοβόταν νὰ ἔλθῃ στὶς Βρυξέλλες.
Ὁ κόσμος ἀλλάζει δραματικά, εἰδικὰ τὰ τελευταία χρόνια. Θεωρεῖ ὅτι ἡ «μεταναστευτικὴ κρίσις» εἶναι φτιαχτή.
Ὁ Σόρος εἶναι αὐτὸς ποὺ μὲ τὶς open society πολιτικές του δημιουργεῖ «χρωματιστὲς ἐπαναστάσεις» (δὲς ἐδῶ).
Καταλαβαίνει ὅτι πάντοτε μετανάστευαν οἱ ἄνθρωποι, ἀλλὰ αὐτὸ τὸ πράγμα μὲ ἑκατοντάδες χιλιάδες ἀνθρώπων νὰ καταφθάνουν στὴν Εὐρώπη, δὲν ὑπῆρχε.
Ὁ Σόρος θέλει νὰ φτιάξῃ μία Εὐρώπη χωρὶς ἐθνικὴ ταυτότητα καὶ αὐτὸ δὲν εἶναι συνωμοσία.
 Ἀρκεῖ νὰ κυττάξῃ κάποιος στὶς ὁμιλίες του καὶ τὶς ἐνέργειές του.
Τοῦ φαίνεται ἐπίσης πολὺ παράξενο γιατὶ ἀραβικὲς χῶρες δὲν φτιάχνουν πόλεις γιὰ τοὺς πρόσφυγες.

 Εἶπε ἐπίσης ὅτι ὁ τρόπος μὲ τὸν ὁποῖον κυβερνᾶ ἡ Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωσις εἶναι σοβιετικοῦ τύπου ἀπὸ μὴ ἐκλεγμένους ἀξιωματούχους καὶ ἐκπροσωπεῖ τὰ συμφέροντα τῶν πολυεθνικῶν ἑταιρειῶν.

Ἡ κατάῤῥευσις τῆς Σοβιετικῆς Ἑνώσεως προκάλεσε πτῶσιν τῶν δημοκρατικῶν ἀρχῶν σὲ ὅλον τὸν κόσμο, προσέθεσε ὁ Κουστουρίτσα.

knightstemplarinternational.com 

(Visited 204 times, 1 visits today)
Leave a Reply