Δὲν ἀπολύονται οἱ πλαστογράφοι λόγῳ …κοινωνικῶν προεκτάσεων!!!

«Ποτάμι» καὶ «Σύριζα» ἀναφέρουν ὡς ὑπέρτατο λόγο μὴ ἀπολύσεως τῶν Δημοσίων Ὑπαλλήλων μὲ τὰ πλαστὰ πτυχία, τὸ κοινωνικὸ πρόβλημα, τὸ ὁποῖο θὰ προκύψη!!!

Τὸ κοινωνικὸ πρόβλημα, τὸ ὁποῖο ὑφίσταται ὅπου ἀπόφοιτοι γυμνασίου καὶ λυκείου κατέχουν ἀνώτερες καὶ ἀνώτατες θέσεις στὸ Δημόσιο, κάνοντας χρήση πλαστῶν τίτλων, ὅταν ἀπόφοιτοι Πανεπιστημίων καὶ μὲ πτυχιακοὺς τίτλους ἐργάζονται σὲ delivery, δέν τό σκέπτεσθε;;;;

Καί θέλετε νά σᾶς παίρνουμε στά σοβαρά;;;;

Ἄμεση ἀπόλυσις καὶ δίωξις γιὰ ἀπάτη καὶ ὑπεξαίρεση δημοσίου χρήματος κατ’ ἐπάγγελμα καὶ κατ’ ἐξακολούθησιν!

Δὲν ἀπολύονται οἱ πλαστογράφοι λόγῳ ...κοινωνικῶν προεκτάσεων!!!

Ζαμπέτας Ἐμμανουὴλ 

εἰκόνα

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply