Συγκρούσεις …διαπλεκομένων!!!

Ὁ Μπάρκας ἀπεχώρησε ἀπὸ τὸ πάνελ τῆς ἐκπομπῆς «Κοινωνία ὥρα Mega», ὅταν μετὰ ἀπὸ ἕνα ὡμὸ ψέμμα του, κατὰ τὴν συνήθη πρακτικὴ τῶν Συριζαίων, ὁ συνομιλητής του Κεγκέρογλου, «βγαίνοντας ἀπὸ τὰ ῥοῦχα του», ἀπαίτησε νὰ ἀποσύρῃ ὁ Μπάρκας τὸ ψεῦδος του, γιατί, ὅπως εἶπε, ἂν δὲν τὸ κάνῃ θὰ  «τὸν δείρη»….

Συμπέρασμα: Οἱ Συριζαῖοι πρόκειται νὰ φᾶν πολὺ ξῦλο. Τὸ ἀκατάσχετο συριζαίικο ψέμμα δὲν τὸ ἀνέχονται οὔτε οἱ ὁμοϊδεάτες τους ψεῦτες ΠΑΣΟκονεοδημοκράτες…
Φανταστεῖτε τώρα τὸν λαὸ πῶς θὰ ἐκφρασθῇ…

Παναγιώτης Λάλλας

ἐπιμέλεια κειμένου Φιλονόη

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply