Ἦλθαν τὰ ἄγρια ΠΑΣΟΚια νὰ διώξουν τοὺς ἥρεμους νοικοκυραίους

Εἶναι ἀπίστευτα αὐτὰ ποὺ συμβαίνουν καὶ ἀκυρώνουν ὁποίαν ἔννοια λογικῆς.

Τὸ MEGA ἦταν μία ἰδιωτικὴ ἐπιχείρησις, ἡ ὁποία ἔπεσε ἔξω, ὅπως συμβαίνει μὲ χιλιάδες ἐπιχειρήσεις σὲ ὅλον τὸν κόσμο καὶ εἰδικότερα στὴν Ἑλλάδα τῶν τελευταίων χρόνων, ποὺ ἔχουν ῥίξη στὰ δόντια τῶν τραπεζῶν χιλιάδες πρώην νοικοκυραίους ἰδιοκτῆτες καὶ ἑκατοντάδες χιλιάδες ἐργαζομένους. Συνέχεια

Δέν ὑπάρχει χρῆμα στό «Mega μας»;

Ἡ προβοκάτσια καὶ ἡ χειραγώγησις τοῦ πλήθους, ἀπὸ πλευρᾶς «Mega channel», συνεχίζεται ἀκάθεκτος…

Συνέχεια

ΜεGάλη ἐπιστροφή!!!

Ἡ μεγάλη ἐπιστροφὴ τοῦ MEGA εὑρίσκεται πρὸ τῶν πυλῶν.

ΜεGάλη ἐπιστροφή!!! Συνέχεια

Ἐξευμενίζοντας τοὺς …Ἀμερικανούς!!!

Δύο ὦρες ἦταν κλεισμένος, προχθές, ὁ Σταῦρος Ψυχάρης στὴν ἀμερικανικὴ πρεσβεία καὶ συζητοῦσε μὲ ὑψηλὰ ἰστάμενο παράγοντα τοῦ ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν τῶν ΗΠΑ.
Τὸ τὶ εἶπαν θὰ φανῆ συντόμως.

Ἐξευμενίζοντας τοὺς ...Ἀμερικανούς!!! Συνέχεια

Μαῦρο στό Mega ἤ μαῦρο στήν Ἑλλάδα;

Μία σειρὰ ἀπὸ οὐσιώδη ἐρωτήματα… ἀπὸ τὸν φίλο Μάκη…
Κι ὁ καθεὶς ἂς ἀναλάβῃ τὶς εὐθύνες του, ζυγίζοντας τὶς …εὐαισθησίες του.

Μαῦρο στό Mega ἤ μαῦρο στήν Ἑλλάδα;1 Συνέχεια

Ἐμεῖς θὰ δοῦμε Ἑλληνικὴ σειρά…

Νὰ μὴ ξεχάσουμε τὴν Κυριακὴ τὸ βράδυ νὰ δοῦμε «kara sevda» στὸ mega…
εἶναι ἡ ἱστορία τοῦ kemal (τυχαῖο τὸ ὄνομ… πῶς νά τόν ἔλεγαν; Γιῶργο;…) ποὺ προέρχεται ἀπὸ μία οἰκογένεια ποὺ ἀντιμετωπίζει οἰκονομικὲς δυσχέρειες… (βλέπεις καὶ ἡ τουρκιὰ ἔχει οἰκονομικὴ κρίση…) Συνέχεια