Ἦλθαν τὰ ἄγρια ΠΑΣΟΚια νὰ διώξουν τοὺς ἥρεμους νοικοκυραίους

Εἶναι ἀπίστευτα αὐτὰ ποὺ συμβαίνουν καὶ ἀκυρώνουν ὁποίαν ἔννοια λογικῆς.

Τὸ MEGA ἦταν μία ἰδιωτικὴ ἐπιχείρησις, ἡ ὁποία ἔπεσε ἔξω, ὅπως συμβαίνει μὲ χιλιάδες ἐπιχειρήσεις σὲ ὅλον τὸν κόσμο καὶ εἰδικότερα στὴν Ἑλλάδα τῶν τελευταίων χρόνων, ποὺ ἔχουν ῥίξη στὰ δόντια τῶν τραπεζῶν χιλιάδες πρώην νοικοκυραίους ἰδιοκτῆτες καὶ ἑκατοντάδες χιλιάδες ἐργαζομένους.

Τὸ σκάνδαλο δὲν εἶναι ὅτι τὸ MEGA ἔπεσε ἔξω, τὸ σκάνδαλο εἶναι, ὅτι τὸ φαῦλο πολιτικὸ σύστημα χρηματοδοτώντας το, στὰ ὅρια τῆς παρανομίας καὶ εἰς βάρος ὑγιῶν ἐπιχειρήσεων, τὸ ἄφησε νὰ ζήσῃ τόσα χρόνια.

Καὶ ἐνῶ θὰ περίμενε κάποιος ἀπὸ τὸ μέτωπο τῆς λογικῆς νὰ κατανοήσῃ αὐτὴν τὴν πραγματικότητα, χύνουν δάκρυα καὶ ἀπειλοῦν ὅσους ἀναγνωρίζουν αὐτὴν τὴν ἀλήθεια ὡς ἀριστερούς..

Τὸ ΜEGA ἐπιπρόσθετα ὑπῆρξε τὸ κανάλι αὐτοῦ ποὺ θὰ μποροῦσε νὰ ὀνομάζεται βαθὺ κράτος, ἀφοῦ προώθησε τὰ συμφέροντα μίας δράκας ἐπιχειρηματιῶν καί, στὴν κυριολεξία, ἔστελνε γιὰ χρόνια στὴν πυρὰ τὴν Νέα Δημοκρατία.

Ἡ ὀρθοπολιτικὴ κλίκα ἐπίσης εἶχε τὸν ἄμβωνα γιὰ νὰ κηρύξῃ τὸ εὐαγγέλιό της.

Ἐὰν κάποιοι, μὲ τὴν ἀναγγελία τοῦ ὁριστικοῦ του κλεισίματος, σήμερα ἔχουν κάποιον λόγο νὰ χαίρονται, εἶναι οἱ συντηρητικοὶ Ἕλληνες.

Μαζὺ μὲ αὐτοὺς ὅμως θρηνοῦν καὶ οἱ νεοδημοκράτες, ξεχνώντας τὸν ῥόλο αὐτῆς τῆς κεντροαριστερᾶς σφηκοφωλιᾶς.

Ὁ θεὸς ἂς τοὺς συγχωρήσῃ…

Γιὰ τοὺς ἄλλους, ποὺ νομίζουν ὅτι ἐπειδὴ μᾶς προέκυψε ΣΥΡΙΖΑ γίναμε ἀδέλφια καὶ συμπολεμιστές, νὰ τοὺς πληροφορήσουμε, ὅτι ἡ συμπόρευσις, ἐὰν ὑπάρξῃ θὰ ὑπάρξη μὲ τοὺς δικούς μας ὅρους καὶ ὄχι μὲ τοὺς δικούς τους.

Ἐὰν ἐπίσης νομίζουν, ὅτι ἐπειδὴ ἐπέβαλαν στὸ μεγάλο κόμμα τῆς ΝΔ τὸν δικό τους ἀρχηγὸ καὶ τὴν δική τούς ἀτζέντα, ἐμεῖς μπορεῖ νὰ πᾶμε παραδίπλα.

Δὲν ἦλθαν τὰ ἄγρια ΠΑΣΟΚια γιὰ νὰ διώξουν τοὺς ἤρεμους ἰδιοκτῆτες.

Μαλαμούλης Δημήτρης

(Visited 345 times, 1 visits today)
One thought on “Ἦλθαν τὰ ἄγρια ΠΑΣΟΚια νὰ διώξουν τοὺς ἥρεμους νοικοκυραίους

Leave a Reply