Ἐμεῖς θὰ δοῦμε Ἑλληνικὴ σειρά…

Νὰ μὴ ξεχάσουμε τὴν Κυριακὴ τὸ βράδυ νὰ δοῦμε «kara sevda» στὸ mega…
εἶναι ἡ ἱστορία τοῦ kemal (τυχαῖο τὸ ὄνομ… πῶς νά τόν ἔλεγαν; Γιῶργο;…) ποὺ προέρχεται ἀπὸ μία οἰκογένεια ποὺ ἀντιμετωπίζει οἰκονομικὲς δυσχέρειες… (βλέπεις καὶ ἡ τουρκιὰ ἔχει οἰκονομικὴ κρίση…)

ἡ οἰκογένεια αὐτὴ ἔχει ἐναποθέσει ὅλες της τὶς ἐλπίδες ἐπάνω στὸν kemal ἀλλὰ ἐκεῖνος δὲν πιστεύει σὲ θαύματα… (ὁ kemal πιστεύει πὼς θαύματα κάνει μόνον ὁ σύριζα…)

κάποια στιγμὴ ὅμως γίνεται ἕνα θαῦμα στὴν ζωὴ τοῦ kemal, ἴσως τὸ μεγαλύτερο: εἶναι ἐρωτευμένος…

στ’ ἀρχίδι@μας!…
ἐμεῖς θὰ δοῦμε Ἑλληνικὴ σειρά…

Χάρης Καφετζόπουλος

εἰκόνα

Leave a Reply