Ἐμεῖς θὰ δοῦμε Ἑλληνικὴ σειρά…

Νὰ μὴ ξεχάσουμε τὴν Κυριακὴ τὸ βράδυ νὰ δοῦμε «kara sevda» στὸ mega…
εἶναι ἡ ἱστορία τοῦ kemal (τυχαῖο τὸ ὄνομ… πῶς νά τόν ἔλεγαν; Γιῶργο;…) ποὺ προέρχεται ἀπὸ μία οἰκογένεια ποὺ ἀντιμετωπίζει οἰκονομικὲς δυσχέρειες… (βλέπεις καὶ ἡ τουρκιὰ ἔχει οἰκονομικὴ κρίση…)

ἡ οἰκογένεια αὐτὴ ἔχει ἐναποθέσει ὅλες της τὶς ἐλπίδες ἐπάνω στὸν kemal ἀλλὰ ἐκεῖνος δὲν πιστεύει σὲ θαύματα… (ὁ kemal πιστεύει πὼς θαύματα κάνει μόνον ὁ σύριζα…)

κάποια στιγμὴ ὅμως γίνεται ἕνα θαῦμα στὴν ζωὴ τοῦ kemal, ἴσως τὸ μεγαλύτερο: εἶναι ἐρωτευμένος…

στ’ ἀρχίδι@μας!…
ἐμεῖς θὰ δοῦμε Ἑλληνικὴ σειρά…

Χάρης Καφετζόπουλος

εἰκόνα

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply