ΜεGάλη ἐπιστροφή!!!

Ἡ μεγάλη ἐπιστροφὴ τοῦ MEGA εὑρίσκεται πρὸ τῶν πυλῶν.

ΜεGάλη ἐπιστροφή!!!

Ἀξίζει τιμὴ στοὺς ἐργαζομένους ποὺ κράτησαν τὸ κανάλι ὀρθάνοικτο.

Ὅπως ἀνακοινώθηκε τὸ μεσημέρι τῆς Τετάρτης στοὺς ἐργαζομένους τοῦ τηλεοπτικοῦ σταθμοῦ Mega ἡ Ἐθνικὴ Τράπεζα ἔδωσε τὸ πράσινο φῶς γιὰ νὰ τοὺς καταβληθοῦν δύο μισθοὶ ἀπὸ τὰ συνολικὰ δεδουλευμένα ἕξι μηνῶν.

Ἀναμένεται στὶς ἐπόμενες ἡμέρες νὰ ἀποδεσμευθοῦν 2,5 ἑκατομμύρια ἀπὸ τὰ συνολικὰ 30 ἑκατομμύρια εὐρῶ ποὺ ὑπάρχουν στοὺς λογαριασμοὺς τῆς ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ καὶ εἶναι δεσμευμένα.

Τὰ 2 ἑκατομμύρια εὐρῶ θὰ καλύψουν τοὺς δύο μισθοὺς καὶ τὰ ὑπόλοιπα 500.000 εὐρῶ προορίζονται γιὰ ὅσους ἔχουν καταθέσει ἀσφαλιστικὰ μέτρα.

Κοντόπουλος Χάρης

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Ἀπαντῆστε

Ἡ ἠλεκτρονική σας διεύθυνση δὲν θὰ δημοσιευθεῖ. Τὰ ὑποχρεωτικὰ πεδία σημειώνονται μὲ *