Ἐξευμενίζοντας τοὺς …Ἀμερικανούς!!!

Δύο ὦρες ἦταν κλεισμένος, προχθές, ὁ Σταῦρος Ψυχάρης στὴν ἀμερικανικὴ πρεσβεία καὶ συζητοῦσε μὲ ὑψηλὰ ἰστάμενο παράγοντα τοῦ ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν τῶν ΗΠΑ.
Τὸ τὶ εἶπαν θὰ φανῆ συντόμως.

Ἐξευμενίζοντας τοὺς ...Ἀμερικανούς!!!

Ψυχάρης, Βαρδινογιάννης, Κοντομηνᾶς, ἀλλὰ καὶ οἱ μεγάλοι ἐπιχειρηματίες τῆς χώρας, δὲν θὰ παραδόσουν εὔκολα τὰ ὅπλα.
Τὸ Μαξίμου καὶ ἡ Κουμουνδούρου γνωρίζουν καλὰ πὼς γιὰ τὴν κυβέρνηση τῶν ΗΠΑ ἔχουν τελειώσει.
Πολὺ περισσότερο ἂν ἐκλεγῇ νέα πρόεδρος ἡ Χίλαρυ, ποὺ δὲν θέλει νὰ τοὺς δῇ οὔτε ζωγραφιστούς.
Γι’ αὐτὸ στρέφονται, ὁλοένα καὶ περισσότερο στὸν Ποῦτιν.
Ἀλλὰ ξέρουν πὼς τὸ παιχνίδι εἶναι χαμένο.
Ὁ Ποῦτιν θὰ κυττάξη τὸ συμφέρον τῆς χώρας του, ἀπὸ τὴν στιγμὴ ποὺ ἄνοιξε διαύλους ἐπικοινωνίας μὲ τὸν Ἐρντογάν.
Ἡ Ἑλλάδα δὲν τὸν ἐνδιαφέρει γεωπολιτικά.

Παράλληλα, ἡ ἐπιστροφὴ τοῦ Γαβριὴλ Σακελλαρίδη, ποὺ ἐξετάζουν ὁρισμένα ἀπὸ τὰ ἐλάχιστα σοβαρὰ στελέχη τῆς Κουμουνδούρου, εἶναι ἴσως τὸ τελευταῖο χαρτὶ τοῦ ΣΥΡΙΖΑ γιὰ νὰ κερδίσῃ χρόνο στὴν ἐξουσία.
Μόνον ποὺ ὁ Σακελλαρίδης δὲν θὰ ἐπιστρέψῃ χωρὶς τὴν σύμφωνη γνώμη ἰσχυρῶν παραγόντων τῶν ΗΠΑ, ἀλλὰ καὶ τῆς οἰκογενείας Ἀγγελοπούλου, ποὺ διατηρεῖ πάντα πρόσβαση στὴν οἰκογένεια Κλίντον.

Ὁ Τσίπρας ἔχει ἀνάγκη τὴν παρουσία Σακελλαρίδη σὲ μία ἀπέλπιδα προσπάθεια νὰ ἐξευμενίσῃ τοὺς Ἀμερικανοὺς καὶ νὰ δείξῃ λιγότερο φιλορῶσσος.
Μάλιστα ἡ ἐπιστροφὴ Σακελλαρίδη θὰ μποροῦσε νὰ ταυτισθῇ μὲ τὴν ἐκ νέου προκήρυξη τοῦ διαγωνισμοῦ γιὰ τὶς τηλεοπτικὲς ἄδειες καὶ φυσικὰ μὲ τὴν παραμονὴ τοῦ Mega σὲ λειτουργία – ἐδῶ ὅπου ἡ σύζυγος τοῦ Γαβριὴλ ἐργαζόταν σὰν πολιτικὴ συντάκτρια, ὥσπου γνώρισε τὸν πρῴην κυβερνητικὸ ἐκπρόσωπο καὶ ἀμφότεροι παρεδόθησαν στὰ φτερὰ τοῦ ἔρωτος.

Οἱ Ἀμερικανοί, ὅμως, πολὺ δύσκολα θὰ δόσουν τὸ ok στὴν ἐπιστροφὴ Σακελλαρίδη, εἰδικὰ σὲ μία χρονικὴ στιγμὴ ποὺ τὰ ἐνημερωτικὰ σημειώματα, τὰ ὁποῖα λαμβάνει ἡ Πρεσβεία τῶν ΗΠΑ ἀπὸ Ἕλληνες μηντιάρχες, τραπεζίτες καὶ ἐπιχειρηματίες ποὺ ἐμπιστεύεται, κάνουν λόγο γιὰ ἄτσαλη στροφὴ τῆς κυβερνήσεως Τσίπρα στὴν στήριξη ῥωσσικῶν καὶ γερμανικῶν συμφερόντων, σὲ βάρος τῶν  ἀμερικανικῶν συμφερόντων.

Ἀνάμεσα στὰ σημειώματα ποὺ ἔλαβε ἡ Πρεσβεία ἦταν καὶ κάποιο ποὺ ἔκανε λόγο γιὰ τὴν στενὴ σχέση στελεχῶν τοῦ ΣΥΡΙΖΑ μὲ στελέχη τῆς 17 Νοέμβρη.

Ἐδὼ σὲ θέλω Ἀλέξη μου…!!!
Εἶσαι τόσο λίγος ποὺ δὲν σὲ ὑπολογίζει κανένας, πλέον, στὶς ΗΠΑ καὶ στὴν Εὐρώπη.

Κοντόπουλος Χάρης

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply