Φτώχεια κατηραμένη καὶ γιὰ τὸν Πάγκαλο…

Πάγκαλος:
«ἡ μία σύνταξίς μου, ποὺ ὀφείλεται ἀποκλειστικὰ σὲ δικά μου χρήματα, μοῦ μειώθηκε ἀπὸ τὰ 1600 στὰ 382 εὐρῶ.

Θὰ προσφύγω στὰ ἑλληνικὰ δικαστήρια. Αὐτὸ ποὺ γίνεται εἶναι μία βαρβαρότητα κατὰ τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων».

Φτώχεια κατηραμένη καὶ γιὰ τὸν Πάγκαλο...

«Μάχαιραν ἔδωσες, μάχαιραν ἔλαβες», βρὲ λιπόψυχο ἀπόβρασμα…

Βρὲ σκ@τόψυχε, ὅταν ψήφιζες τό λεγόμενον psi καί ἔτρωγες τά ἀποκλειστικά πληρωμένα (ἀπὸ τοὺς Ἕλληνες) μετοχικὰ ταμεῖα…
Ὅταν κλέβατε τὰ ἀποκλειστικὰ πληρωμένα (ἀπὸ τοὺς Ἕλληνες) ἐπικουρικὰ ταμεῖα…
…τότε, στὶς ἡμέρες τῆς μακαβρίου ἡγεμονίας σου…
τί ἦσαν αὐτές οἱ πράξεις σου…;;
Θεάρεστον ἔργον;;;

Παναγιώτης Λάλλας

εἰκόνα

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply