Θά μᾶς φᾶν οἱ …ἀρκοῦδες;

Ἐπιδοτήσεις ἑκατομμυρίων, πολλῶν ἑκατομμυρίων, μὲ πρόσχημα τὶς διασώσεις τῆς ἀρκούδας, τοῦ λύκου, τῆς καλιακούδας, τῆς κόμπρας, τοῦ κροκοδείλου καὶ γενικῶς ὁποιουδήποτε εἴδους ἀπειλεῖται στὸν πλανήτη…. Γνωστὸν ἄλλως τὲ τὸ «λεφτὰ ὑπάρχουν» γιὰ τοὺς ἡμετέρους τους….
Λεφτά, ποὺ εἶτε μὲ τὴν μορφὴ δανεικῶν (καὶ …ξεχασμένων) εἶτε μὲ τὴν μορὴ τῆς χορηγίας, χάνονται διὰ παντός. Νὰ φᾷν καλὰ ὄλα τὰ καλὰ παιδιά… Κι αὐτοὶ καὶ οἱ ἀπόγονοί τους…
Παράδειγμα θέλετε;
Ἀρκτοῦρος. Δῆλα δὴ καὶ ὁ μπουτάριος…

Θά μᾶς φᾶν οἱ ...ἀρκοῦδες;5

Δῆλα δὴ τῶν …ἄλλων παιδὶ καὶ πάντα ἀπὸ σπίτι… (μὲ ἐξαιρετικὲς σπουδές, στὰ καλλίτερα σχολεῖα τῆς νέας-καὶ παλαιᾶς-τάξεως πραγμάτων…!!!)
Χρήσιμος πάντα γιὰ τοὺς συνεργάτες του καὶ καθ’ ὅλα …νομότυπος!!!

Ἐμεῖς στὰ συσσίτια ἀλλὰ …πληρώνουμε καὶ τὸν Καπόν!

Καμμία σχέσις μὲ τὸ ἐπὶ πλέον ἔγκλημα… Ὄχι τῆς διασώσεως τῶν εἰδῶν ποὺ ἀπειλοῦνται φυσικά, ἐφ   ὅσον αὐτὸ τὸ πρόσχημα εἶναι βιτρίνα, γιὰ ἐμᾶς ὅλους, τοὺς χαχόλους, ποὺ ἀφιερώνουμε ἀκόμη καὶ τὶς ζωές μας ἐὰν παραστῇ ἀνάγκη.

βιωτικὴ ὧρα

Ἄλλοι τρῶν, πίνουν καὶ  λογαριασμὸ δὲν δίδουν…

Ὁ Καπόν τοῦ Μπουτάρη διώκεται γιά ὑπεξαιρέσεις ἑκατομμυρίων;

Φαντάζομαι ὅμως πὼς εἶναι συμπτώσεις ὅλα αὐτά.
Ὅπως σύμπτωσις εἶναι πὼς ἕνα ἀπὸ τὰ ἀγαπημένα παιδιὰ τοῦ Soros εἶναι ὁ μπουτάριος.
Ὅπως σύμπτωσις εἶναι πὼς εἶναι τόσο πρόθυμος, γιὰ κάθε ἐθνοπροδοσία, ποὺ δὲν διστάζει νὰ χαρίζῃ τὴν Μακεδονία μας στοὺς σλαύους.
Ψιλὰ γράμματα ὅμως…
Ἄλλως τέ… Σήμερα τὸ θέμα μας δὲν εἶναι ὁ μπουτάριος (τυχαίως κάναμε ἀναφορὰ στὸ ὄνομά του, ἐφ΄  ὅσον σχετίζεται μὲ τὶς παρακάτω ὀργανώσεις…) ἀλλὰ ἡ ἀρκούδα, καθὼς καὶ ὅλα τὰ ἄγρια ζῷα, ποὺ ἀδιακρίτως ἐλευθερώνονται, ἀκόμη καὶ πλησίον κατοικημένων περιοχῶν, αὐξάνοντας τοὺς κινδύνους γιὰ τὰ ζῷα καὶ δυσκολεύοντας τὶς συνθῆκες διαβιώσεως τῶν ἀνθρώπων ποὺ διαμένουν ἐκεῖ.
Ὄχι διότι δὲν ὀφείλουμε, ὡς κοινωνίες, νὰ προστατεύουμε τὸ περιβάλλον μας, ἀλλὰ διότι χάσαμε καὶ τὰ μέτρα καὶ τὰ σταθμὰ καὶ τὴν κοινὴ λογική, ἐφ΄ ὅσον ἔχουμε ἐπιτρέψει, γιὰ διαφορετικοὺς λόγους ὁ καθεὶς ἐξ ἡμῶν, νὰ βασιλεύουν οἱ τυχάρπαστοι, νὰ μᾶς ληλατοῦν …«νομίμως» καὶ νὰ μᾶς κουνοῦν ἐπὶ πλέον καὶ τὸ δάκτυλο

Φιλονόη

Σημείωσις
Ἐνημερώνω, γιὰ νὰ μὴ παρεξηγοῦμαι!
Ἐγὼ εἶμαι μὲ τὴν …ἀρκούδα καὶ μὲ τὸν λύκο καὶ γενικότερα μὲ κάθε ἄγριο (καὶ ἥμερο) ζῷο!!!
Ἀλλά…

Εἶμαι ταὐτοχρόνως ὑπὲρ τῆς ἐλευθέρας ἀναπτύξεως ὅλων τῶν μορφῶν ζωῆς στὸν πλανήτη, καθὼς ἐπίσης καὶ τῆς φυσικῆς τους ἐπιλογῆς στὴν …ζωὴ καὶ στὸν θάνατο!!! Κι αὐτό, σὲ ἁπλᾶ ἐλληνικά, σημαίνει πὼς ἀπὸ μόνος του ὁ πλανήτης, ἡ Φύσις ἀλλὰ καὶ τὰ ἴδια τὰ ἔμβια ῥυθμίζουν μὲ δικούς τους κανόνες τὸ ποιός, γιατὶ καὶ πῶς θὰ ἐπιβιώση.
Ἀρνοῦμαι τὴν βία γενικῶς καὶ εἰδικῶς.
Ἐπὶ τοῦ πρὸ κειμένου μάλιστα θὰ πρέπη νὰ συνειδητοποιήσουμε πὼς ἂν κι ὁ ἄνθρωπος πράγματι ἔχει καταλάβῃ μεγάλα τμήματα τῆς ὑπαίθρου, ἀσκώντας ἐμμέσως κι ἀμέσως βία, ἐν τούτοις πάντα τὰ ἄγρια ζῷα παρέμεναν μακράν του, μὲ ἀποτέλεσμα καὶ νὰ αὐτο-προστατεύονται σὲ μεγάλον βαθμό. Ἠ φυσικὴ ἐπιλογὴ τῶν εἰδῶν τὰ ὁδηγεῖ στὸ νὰ καταφεύγουν σὲ περισσότερο ἀσφαλῆ γιὰ τὴν ἐπιβίωσίν τους μέρη. Τοποθετώντας ὅμως αὐτὰ τὰ ἄτυχα ζῷα σὲ πυκνοκατοικημένες περιοχές, ἀπὸ μέλη οἰκολογικῶν ὀργανώσεων, κοντὰ σὲ ἀνθρώπους καὶ σὲ περιοχὲς ἀγροτικῶν ἐνασχολήσεων, ἀνακύπτουν ἀμέτρητα προβλήματα, ἐφ΄ ὅσον οἱ  φερόμενοι ὡς οἰκολόγοι δὲν σέβονται οὔτε τὴν πανίδα, πολλῷ δὲν μᾶλλον τὸν ἄνθρωπο.
Ἄγρια ζῷα ἰδίως ποὺ προέρχονται ἀπὸ αἰχμαλωσία, ἔχουν ἐλάχιστες πιθανότητες ἐπιβιώσεως κοντὰ σὲ ἀστικὰ περιβάλλοντα.
Ἀφῆστε δὲ ποὺ κάποιαν στιγμή, ἢ ὁ ἄνθρωπος ἢ τὸ ἄγριον ζῶον, ἐὰν συναντηθοῦν, κάποιος πρέπει νὰ …πεθάνῃ.
Κι αὐτὸ δὲν μᾶς ἀρέσει!!!
Πάντως πιστεύω πὼς περισσότερο κινδυνεύουμε ἀπὸ μπουταρίους παρὰ ἀπὸ ἀρκοῦδες.

Η επέλαση των αρκουδων!!!!

Θά μᾶς φᾶν οἱ ...ἀρκοῦδες;1
 
Είναι της μόδας τα τελευταία χρόνια να ασχολείται πολύς κόσμος με την διάσωση και την εξάπλωση της καφέ αρκούδας στην Ελλάδα. Οι δυο ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται στην διάσωση της αρκούδας ο Αρκτούρος και η Καλλιστώ έστησαν πριν χρόνια το «μαγαζί» τους και τελικά κατάφεραν όλα αυτά τα χρόνια που δραστηριοποιούνται να πάρουν μεγάλες κρατικές επιδοτήσεις για την «ολοκλήρωση» του έργου τους. 
 
Έχοντας και ένα εξαιρετικό επιτελείο επικοινωνίας, κατόρθωσαν να πείσουν και τον πιο δύσπιστο ότι η αρκούδα στην Ελλάδα βρίσκεται σε κίνδυνο και κυρίως βρίσκεται σε κίνδυνο από τους κυνηγούς και τους οδηγούς της Εγνατίας οδού.
 
Στήνουν μνημόσυνα για τις σκοτωμένες αρκούδες στην Εγνατία κουβαλώντας όλα τα μέσα ενημερώσεως που έχουν πρόσβαση, και είναι σίγουρα πολύ περισσότερα και πολύ δυνατότερα από τα ΜΜΕ που έχουν πρόσβαση οι Κυνηγετικές Οργανώσεις, στήνουν φωτογραφίες με το νεκρό αρκουδάκι να είναι αγκαλιά με την μαμά αρκούδα προσπαθώντας να μας πείσουν ότι έτσι ήταν όταν το σκότωσαν οι κυνηγοί. 
 
Προσπαθούν να μας πείσουν ότι ο πληθυσμός της καφέ αρκούδας στην Ελλάδα είναι σε μεγάλο κίνδυνο και αυτό μόνο για να μπορέσουν να εξασφαλίσουν κρατική χρηματοδότηση.
 
Θά μᾶς φᾶν οἱ ...ἀρκοῦδες;2
 
Σε πρόσφατη κυνηγετική εξόρμηση στην Καστοριά βρήκαμε πέντε ντορούς  από διαφορετικές αρκούδες σε μια διαδρομή πέντε χιλιομέτρων και ….καμμία μπεκάτσα
 
Τα επίσημα στοιχεία που στέλνουν οι ειδικοί της Καλλιστώ και του Αρκτούρου στην Ευρώπη αναφέρουν ότι η μεγαλύτερη πυκνότητα πληθυσμού στην χώρα μας είναι στην Πίνδο και είναι 2 αρκούδες ανά 100 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Αυτός είναι ο επίσημος αριθμός που δίνουν οι «ειδικοί» για τον βιότοπο της αρκούδας.
 
Στην ιστοσελίδα του Αρκτούρου διαβάζουμε : «Στην Ελλάδα οι αρκούδες, που υπολογίζονται γύρω στις 350, ζουν στις πιο απόμερες περιοχές των οροσειρών της Πίνδου και της Ροδόπης, σχηματίζοντας δύο μικρούς πληθυσμούς, που δεν επικοινωνούν πλέον μεταξύ τους.
 
Χαρακτηριστικά ενδιαιτήματα τα οποία προτιμά η καφέ αρκούδα είναι τα μικτά δάση κωνοφόρων και φυλλοβόλων που βρίσκονται στην υψομετρική ζώνη μεταξύ 900 και 1700 μέτρων.»
 
Θά μᾶς φᾶν οἱ ...ἀρκοῦδες;3
 
Αυτοί που τοποθέτησαν αυτές τις πινακίδες θέλουν να προφυλάξουν τις αρκούδες ή τους ανθρώπους;
 
Αυτοί είναι οι «ειδικοί» στις αρκούδεςς, ας τους πιστέψουμε λοιπόν. Όμως με το φτωχό μυαλό που έχω αναρωτιέμαι:
 
– Ο νομός Καστοριά ςέχει έκταση περίπου 1700 τετραγωνικά χιλιόμετρα
 
– Σύμφωνα με τους ειδικούς στο νομό Καστοριάς πρέπει να ζούν 35 αρκούδες. Απλά μαθηματικά. Στην έκταση του νομού περιλαμβάνονται και οι πόλεις , τα χωριά, η Λίμνη, κλπ που δεν αποτελούν βιότοπο της αρκούδας καθώς  και περιοχές με υψόμετρα πολύ χαμηλότερα από τα 900 μέτρα που μας γράφουν οι ειδικοί ότι ζεί η αρκούδα. Επομένως θα έπρεπε να υπάρχουν λιγότερες και από 35 αρκούδες.
 
Τελικά πόσες είναι οι αρκούδες στον νομό Καστοριάς;
 
Στην Καστοριά λοιπόν έπρεπε να ζούν  35 αρκούδες, και  σήμερα είναι περισσότερες από 200, αν πιστέψουμε τις φήμες ότι οι ειδικοί έχουν μετρήσει με DNA τα ζώα, αλλά δεν δημοσιοποιούν τα στοιχεία αυτά…
 
Θά μᾶς φᾶν οἱ ...ἀρκοῦδες;4
 
Άγνωστο το πόσα εκατομμύρια κόστισαν οι περιφράξεις στην Εγνατία.
 
Είναι δυνατόν σε μια τόσο πυκνοκατοικημένη περιοχή, όπου τα χωριά απέχουν συνήθως 3-4 χιλιόμετρα μεταξύ τους  και με πυκνότητες αρκούδων που αντιστοιχούν σε 10-15 αρκούδες ανά 100 τετραγωνικά χιλιόμετρα να μην υπάρχει πρόβλημα;
 
Οι περιβόητοι ειδικοί που έχουν καταναλώσει εκατομμύρια ευρώ για να τις μελετήσουν δεν έχουν καταφέρει ακόμη να καταλήξουν πόσες είναι, ενώ ο αριθμός τους σχεδόν διπλασιάζεται κάθε 3-4 χρόνια αν πιστέψουμε  τα στοιχεία τους.
 
Τελικά όταν ο Αρκτούρος λέει ότι υπάρχουν 250 αρκούδες στην Ελλάδα μήπως εννοεί ως Ελλάδα τον νομό Καστοριάς;
 
Το 1995 μιλούσαν για 130 αρκούδες σε όλη την Ελλάδα που κινδυνεύουν με εξαφάνιση και χρειάζονται εκατομμύρια ευρώ για να σωθούν. Το 2000 έγιναν 200 οι αρκούδες της Ελλάδας και κινδυνεύουν. Το 2012 έγιναν 400 και πάλι κινδυνεύουν  με εξαφάνιση..Τέτοιος ρυθμός αυξήσεως πληθυσμού  ούτε σε ποντίκια δεν εμφανίζεται. Και τα νούμερα αυτά είναι πολύ κάτω από τη πραγματικότητα……
 
Θα μας φάνε οι αρκούδες και δεν θα το πάρουμε χαμπάρι……..
Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Ἀπαντῆστε

Ἡ ἠλεκτρονική σας διεύθυνση δὲν θὰ δημοσιευθεῖ. Τὰ ὑποχρεωτικὰ πεδία σημειώνονται μὲ *