Ἡ λυπημένη ματιὰ τοῦ λύκου

Μόλις ἡ λυπημένη ματιὰ τοῦ λύκου

ἀτένισεν τὴν γοερὰν ἐλπίδα,

ἐσάστισεν! Συνέχεια

Θά μᾶς φᾶν οἱ …ἀρκοῦδες;

Ἐπιδοτήσεις ἑκατομμυρίων, πολλῶν ἑκατομμυρίων, μὲ πρόσχημα τὶς διασώσεις τῆς ἀρκούδας, τοῦ λύκου, τῆς καλιακούδας, τῆς κόμπρας, τοῦ κροκοδείλου καὶ γενικῶς ὁποιουδήποτε εἴδους ἀπειλεῖται στὸν πλανήτη…. Γνωστὸν ἄλλως τὲ τὸ «λεφτὰ ὑπάρχουν» γιὰ τοὺς ἡμετέρους τους….
Λεφτά, ποὺ εἶτε μὲ τὴν μορφὴ δανεικῶν (καὶ …ξεχασμένων) εἶτε μὲ τὴν μορὴ τῆς χορηγίας, χάνονται διὰ παντός. Νὰ φᾷν καλὰ ὄλα τὰ καλὰ παιδιά… Κι αὐτοὶ καὶ οἱ ἀπόγονοί τους…
Παράδειγμα θέλετε;
Ἀρκτοῦρος. Δῆλα δὴ καὶ ὁ μπουτάριος…

Δὲν ἔχω ἄλλο ἀπὸ τὸ οὐρλιακτό μου…


Νὰ πῷ ὅτι δέν ἄκουσα τὸ θόρυβο…
Τὸ κλάμα …
Τὸ οὐρλιακτό… Συνέχεια

Λύκος, ὁ ἀπόλυτος κυνηγός.

Λύκος (Lupus lupus) Καστοριᾶ.
Ὁ ἀπόλυτος κυνηγός, ὁ ἀδιαμφισβήτητος κυρίαρχος τῆς Ἑλληνικῆς φύσεως. 

Ὄλες οἱ αἰσθήσεις του λειτουργοῦν τέλεια, ὄρασις, ὄσφρησις, ἀκοή.
Τὰ δυνατὰ σαγόνια του μποροῦν νὰ συνθλίψουν τὰ πάντα.
Συνέχεια

Ἔως καὶ οἱ λύκοι δὲν ἄντεξαν (τὸ χέβυ μέταλ) κι ἔφυγαν….

Τὸ διαβάσαμε κι αὐτὸ:

13χρονος ἔδιωξε τούς λύκους μὲ μουσική …..χέβυ μέταλ! ( βαρύ μέταλλο;;;)

Καὶ φυσικά ἔσπευσαν ἄπαντες νὰ τὸν ..δοξάσουν καὶ νὰ ὑμνήσουν τούς καλλιτέχνες-δημιουγούς!!!

Πᾶτε καλά μωρέ;

Μουσική εἶναι αὐτό ποὺ ἐξημερώνει τὸν νοῦ τοῦ ἀνθρώπου! Ἀκόμη καὶ τὰ θηρία τὸ ἀντιλαμβάνονται καὶ τὴν …ἀπόλαμβάνουν ὅταν ὑπάρχῃ!

Ἐτοῦτο τὸ ἔκτρωμα δὲν εἶναι μουσική!

Συνέχεια