Οἱ (πραγματικοί) ὑπεύθυνοι τῆς ἀ-παιδείας μας

Οἱ ὑπεύθυνοι τῆς νέας, μὴ ἐθνικῆς, παιδείας.

Γιὰ ὅσους συνεχίζουν νὰ θυμώνουν καὶ νὰ ἐξίστανται μὲ τὶς ἐνέργειες καὶ τὶς ἀτάκες τοῦ Φίλη, θέλω νὰ ὑπενθυμήσω ὅτι:

Οἱ (πραγματικοί) ὑπεύθυνοι τῆς ἀ-παιδείας μας1

Ὁ ὑπουργὸς αὐτὸς εἶναι μόνον ἕνας ἀχυράνθρωπος!
Οἱ ὑπαίτιοι τῶν μεγάλων ἀλλαγῶν στὸν χῶρο τῆς «ἀνθελληνικῆς» πλέον Παιδείας, εἶναι «ἄλλοι».
Εἶναι μία ὀργανωμένη καὶ μὲ πολλὲς διασυνδέσεις ὁμάς, μὲ ἐπὶ κεφαλῆς τὸν καθηγητὴ ἱστορίας Ἀντώνη Λιᾶκο.

  • Τὸν «διανοούμενο» ἐπὶ  κεφαλῆς τῆς ἀναθεωρήσεως τοῦ προγράμματος καὶ τῶν σχολικῶν βιβλίων.
  • Τὸν ἐπίσης ἐπὶ κεφαλῆς τοῦ ΟΠΕΚ, Ὁμίλου Προβληματισμοῦ γιὰ τὸν Ἐκσυχρονισμὸ τῆς Κοινωνίας, ποὺ εἶχε ἱδρύση ὁ πρώην πρωθυπουργὸς Κώστας Σημίτης.
  • Τὸν ἄλλοτε «κολλητό» τοῦ πρώην πρωθυπουργοῦ Σημίτου.
  • Τὸν «μέντορα» τῆς γνωστῆς Ῥεπούση.
  • Τὸν ἄνθρωπο ποὺ ὑποστηρίζει πὼς οἱ Ἕλληνες Μακεδονομάχοι ἦσαν «τζιχαντιστές», ποὺ ἔκαναν ἐθνοκάθαρση κατὰ ἑβραίων καὶ Βουλγάρων.
  • Ποὺ ἐχαρακτήρισε ἐθνικιστὲς ἐμβληματικὲς μορφὲς τῆς Ἀριστερᾶς, ὅπως τὸν Κορδᾶτο, τὸν Σκληρό, τὸν Σβορῶνο, τὸν Λειβαδίτη, τὸν Μίκη καὶ τὸν Ῥίτσο.

Ὁ, κατὰ πάσαν πιθανότητα, «πικραμένος» καὶ «μετανοημένος», ἄλλοτε ἀριστεριστὴς καὶ τροτσκιστικῆς «Ἀριστερῆς Πάλης», κ. Λιᾶκος, ποὺ ἐβάλθη νὰ κατασκευάσῃ αὐθαίρετα νέους μύθους γιὰ τοὺς Ἕλληνες καὶ τὴν Ἑλλάδα, ἐφορμώντας ἀπὸ τὸν εὐαίσθητο χῶρο τῆς Παιδείας, ποὺ ἔχει πιά, ἀπὸ καιρό, πάψει νὰ εἶναι ἐθνική.

Οἱ (πραγματικοί) ὑπεύθυνοι τῆς ἀ-παιδείας μας3

Στέφανος Θεοφανάκης

ἐπιμέλεια κειμένου Φιλονόη

Μία ἐπὶ πλέον λεπτομέρεια γιὰ τὸν (κάθε) Λιᾶκο, ἀλλὰ καὶ γιὰ ὅλην αὐτὴ τὴν τροτσκυστικὴ συμμορία τῶν ἀνθελλήνων.
Πρῶτος διδάξας μπαμπινιώτης. (Ἔχουμε ἀρκετὲς καταγραφὲς ἐπίσημες ἤδη.)
Δεύτερος διδάξας λιᾶκος. (Μὲ μικρό, διότι τὸ κεφαλαῖο στὸ ὄνομα τὸ κερδίζεις.)
Σημαντικὸς ὑποστηρικτὴς καὶ χρηματοδότης τὸ ΕΛΙΑΜΕΠ, ποὺ χρηματοδοτούμενον ἀπὸ τὸν Soros, καθορίζει, ἐκτὸς τῆς Ἐξωτερικῆς μας πολιτικῆς, ὅλα τὰ θέματα παιδείας καὶ ἐθνικῆς μας ταὐτότητος. Πρὸς ἐπιβεβαίωσιν τῶν παραπάνω ὁ βερέμης ἀνέλαβε τὴν ἐποπτεία τοῦ ἀ-παιδαγωγικοῦ ἰνστιτούτου, πρὸ κειμένου, μαζὺ μὲ ὅλα τὰ ἄλλα, νὰ καταργήσουν καὶ τὸ ἑλληνικὸ χὶ ἀπὸ τὰ βιβλία τοῦ δημοτικοῦ.

ἑνότητες σχετικές:

Soro-ΕΛΙΑΜΕΠ

μπαμπινιώτης

Τέλος, γιὰ τὸν λιᾶκο εἰδικῶς, ἀλλὰ καὶ τὸν δικηγόρο του, καθὼς καὶ τὰ δικαστήρια ποὺ ἔχασε, ἐφ΄ ὅσον δὲν πληροῦσε τὰ ἀπαραίτητα προσόντα γιὰ τὴν θέσιν τοῦ καθηγητοῦ, ἀλλὰ ποὺ ὁ δικηγόρος του ἰσχυρίζετο πὼς ὅσα δικαστήρια κι ἐὰν χάσῃ ὁ λιᾶκος δὲν μετακινεῖται…

Οἱ (πραγματικοί) ὑπεύθυνοι τῆς ἀ-παιδείας μας2
…διαβᾶστε ἐδῶ:

«…Έχει, μάλιστα, σημασία το ότι ο τότε Πρόεδρος αυτού του Τμήματος, για να είναι τελείως κατοχυρωμένος, απηύθυνε (μετά την έκδοση της αποφάσεως) σχετικό ερώτημα στον Προϊστάμενο του Δικαστικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Αθηνών, Κωνσταντίνο Ντούση. Ο Κ. Ντούσης  με το υπ’ αρ. 1150/11-3-1997 έγγραφό του υπεδείκνυε την έκπτωση του Α. Λιάκου στην βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή και την επανάληψη της κρίσεως των Α. Λιάκου και Δ. Μιχαλόπουλου, με σκοπό την πλήρωση θέσεως αναπληρωτή καθηγητή.

Δυστυχώς όμως η Διοίκηση του Πανεπιστημίου Αθηνών δεν συμμορφώθηκε με την απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας, παρά και την σύμφωνη  γνωμοδότηση του Δικαστικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Αθηνών….»

Μία ἱστορία ποὺ ἀκόμη συνεχίζεται!

«Παραδημοκρατικὲς διαδικασίες» κι ὅ,τι τοὺς γουστάρει!

Εἶναι μία ἐγκληματικὴ συμμορία πρακτόρων κι ἀνθελλήνων ποὺ στόχο εἶχαν, ἐξ ἀρχῆς, τὴν τουρκοπολτοποίησίν μας.
Ἤ, γιὰ νὰ τὸ θέσουμε ὀρθότερα, τὸν ἀφελληνισμό μας καὶ τὴν ἰσλαμοποίησίν μας, αὐγατίζοντας τὶς προσωπικές τους …ἀσυλίες.
Κι ὁ φίλης, θέλουμε δὲν θέλουμε, παραμένει …παχειὸς παχειὸς λαγός, ποὺ μᾶς τὸν ἐμφανίζουν γιὰ νὰ πετᾶ τὰ …ἀεροπλανικά του, πρὸ κειμένου νὰ ἀσχολούμεθα μαζύ του, ἐνᾦ ἀπὸ πίσω, στὰ μουλωχτα, ὅπως πάντα, λιᾶκοι, ΕΛΙΑΜΕΠ καὶ Soros μᾶς πετσοκόβουν καὶ καταστρέφουν ὅσα ἀπέμειναν -λέμε τώρα- ὄρθια.

Φιλονόη

 

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply