Ἰσλαμιστὲς κτυποῦν τοὺς Καλᾶς!!!

Τὸ χωριὸ Ἀνὶς τῶν Καλᾶς, δέχεται’, αὐτὴν τὴν ὥρα, ἐπίθεση ἀπὸ Ἰσλαμιστές, οἱ ὁποῖοι τοὺς ἀπαγάγουν τὰ κορίτσια.
Ζητοῦν βοήθεια μέσῳ κοινωνικῶν δικτύων, ἀλλά, δυστυχῶς, τὸ Πακιστὰν εἶναι ἕνα «ἀγαπημένο παιδί» καὶ δὲν ὑπάρχει διεθνὴς ὀργανισμὸς νὰ τοὺς βοηθήσῃ.

Ἰσλαμιστὲς κτυποῦν τοὺς Καλᾶς!!!

Dozen injured in a clash and Kalasha community are threaten

Γι’ αὐτό, ἐκτὸς ἀπὸ τὸν πολιτισμό της, πρέπει μία κοινότητα νὰ μαθαίνῃ καὶ νὰ πολεμᾷ.

Τουσιάδης Δημήτρης

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply