Γίνε ἡ Ἀλλαγή…

Γίνε ἡ Ἀλλαγή…
…ποὺ θέλεις γιὰ τοὺς ἄλλους!!!

Συνέχεια

Βαδίζοντας στὴν Γκιώνα…

Βαδίζοντας ξανὰ στὴν Γκιώνα μὲ τοὺς ἀγρίους καιροὺς καὶ τοὺς ὡραίους ἀνθρώπους.

Συνέχεια

Δέν ἔχει καί γιά τόν Κατσίφα διαμαρτυρίες;

Ἐὰν δὲν εἶσαι τραβεστὶ καὶ πρεζάκι, δὲν ἔχει διαμαρτυρίες. Ἡ εὐαισθησία τελειώνει στοὺς παρακμιακούς.

Ὁ Κατσίφας δὲν ἀγωνίζονταν γιὰ δικαιώματα καὶ ἀξιοπρέπεια. Ἦταν τρελλὸς θὰ ποῦν κι αὐτοί, μαζὺ μὲ τὸν Ῥάμα.
Ὁ Ῥάμα ποὺ ὑποστηρίζει τὸν UCK χαρεκτήρισε τὸν Κατσίφα ἐξτρεμιστὴ καὶ τρελλό…

Συνέχεια

Δημόσιοι χῶροι γεμάτοι (ἀντιαισθητικά) σκουπίδια

 Ἀρ-Τσαντίρι

Συνέχεια

Γιατί ἐμπλέκουν τήν Χρυσή Αὐγή (καί) στόν θάνατο Κωστοπούλου;

Γιατὶ ὁ ῥόλος της εἶναι ἀκριβῶς αὐτός: νὰ συγκεντρώνῃ ἐπάνω της ὅλα τὰ βλέμματα γιὰ τὰ κακῶς κείμενα, γιὰ τοὺς τραμπουκισμοὺς ἢ ἀκόμη καὶ γιὰ ἐγκλήματα, πρὸ κειμένου νὰ τρομοκρατεῖται ὁ μέσος πολίτης, ποὺ πράγματι εἶναι πατριώτης καὶ νὰ συνδέῃ τὸν πατριωτισμὸ μὲ τὸν τραμπουκισμό.
Ἡ Χρυσῆ Αὐγὴ λειτουργεῖ στὴν πραγματικότητα ὡς ἀπαγορευτικὴ ἀσπὶς γιὰ νὰ συνενωθοῦμε, μὲ ἀπολύτως πατριωτικὰ κριτήρια.

Συνέχεια

Τὰ δενδρόσπιτα…

Τὰ δενδρόσπιτα, λέει, φανερώνουν ἐνδόμυχα ἀντικοινωνικὸ χαρακτῆρα.

Συνέχεια