Βαδίζοντας στὴν Γκιώνα…

Βαδίζοντας ξανὰ στὴν Γκιώνα μὲ τοὺς ἀγρίους καιροὺς καὶ τοὺς ὡραίους ἀνθρώπους.

Τουσιάδης Δημήτρης

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply