Βαδίζοντας στὴν Γκιώνα…

Βαδίζοντας ξανὰ στὴν Γκιώνα μὲ τοὺς ἀγρίους καιροὺς καὶ τοὺς ὡραίους ἀνθρώπους.

Τουσιάδης Δημήτρης

Leave a Reply