Δημόσιοι χῶροι γεμάτοι (ἀντιαισθητικά) σκουπίδια

 Ἀρ-Τσαντίρι

Περσεὺς καὶ Ἀνδρομέδα.

Δύο εἰκόνες δημοσίων χώρων ἀπὸ τὸ Πόζναν τῆς Πολωνίας.
Δύο ψυχικοὶ κόσμοι σὲ ἀντιπαράθεση.

Τὰ ἀντιαισθητικὰ σκουπίδια ποῦ σερβίρονται σὰν τέχνη σήμερα καὶ ἡ κλασσικὴ αἰσθητική του περασμένου αἰῶνος.

Τουσιάδης Δημήτρης.

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply