Τὰ δενδρόσπιτα…

Τὰ δενδρόσπιτα, λέει, φανερώνουν ἐνδόμυχα ἀντικοινωνικὸ χαρακτῆρα.

Τὰ δενδρόσπιτα...

Μὴν τοὺς ἀκοῦτε.
Φανερώνουν ὅτι γεμίσαμε ζῷα καὶ πρέπει νὰ ἀνεβαίνουμε ὑψηλὰ γιὰ νὰ μὴν φθάνουν!

Τουσιάδης Δημήτρης

(Visited 275 times, 1 visits today)
Leave a Reply