Γίνε ἡ Ἀλλαγή…

Γίνε ἡ Ἀλλαγή…
…ποὺ θέλεις γιὰ τοὺς ἄλλους!!!

Γίνε ἡ ἀλλαγὴ ποὺ θέλεις νὰ δῇς στὸν στὸν κόσμο

Τουσιάδης Δημήτρης

ἐπιμέλεια κειμένου Φιλονόη

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply