Ξένοι «τεχνοκράτες» ἀναλαμβάνουν τὰ ἐργασιακά μας.

Εἶναι ἀπορίας ἄξιον ὅλα αὐτὰ ποὺ συμβαίνουν…

Πλέον ξένοι «τεχνοκράτες» θὰ ἀποφασίζουν γιὰ τὸ μέλλον τοῦ Ἕλληνος ἐργαζομένου – «Στήνεται» διεθνὴς ἐπιτροπὴ ἐμπειρογνωμόνων, ποὺ θὰ ἀναλάβη τὸ ἔργον τῆς ἀναμορφώσεως τῶν ἐργασιακῶν γιὰ τὴν χώρα μας.

Δυστυχῶς ἡ κυβερνητικὴ ἀνικανότης (τυχαία ἢ ὄχι) βάζει, γιὰ ἀκόμη μίαν φορά, τὴν χώρα σὲ ἐπικίνδυνα μονοπάτια.
Πλέον ξένοι «τεχνοκράτες» θὰ ἀποφασίζουν γιὰ τὸ μέλλον τοῦ Ἕλληνος ἐργαζομένου, μὲ μίαν αὐθαίρετη καὶ ἐπικίνδυνη ἀπόφαση, ποὺ ἔλαβε ὁ ὑπουργὸς ἐργασίας Γιῶργος Κατρούγκαλος.

Ξένοι «τεχνοκράτες» ἀναλαμβάνουν τὰ ἐργασιακά μας

πηγὴ

Μιχάλης Σιδέρης

ἐπιμέλεια κειμένου Φιλονόη

(Visited 146 times, 1 visits today)
Leave a Reply