Συνωστισμὸς στὸ Πάνθεον τῶν Ἀθανάτων…!!!

οὔτε αὐτὸς ἔκανε πίσω…..

γιὰ αὐτὸ κι ὁ Θεόφιλος οὐδέποτε θὰ ξεχασθῇ….

Συνωστισμὸς στὸ Πάνθεον τῶν Ἀθανάτων...!!!

Συνωστισμὸς στὸ πάνθεον τῶν Ἀθανάτων…

Δημητριάδης Κωνσταντῖνος

Υ.Γ. τὸ κακὸ εἶναι ὅτι πολλοὶ ἔφυγαν γιὰ τὸ Πάνθεον καὶ μᾶς ἄφησαν ἐδῶ τὸν κατιμά!!

(Visited 232 times, 1 visits today)
Leave a Reply