Τουρκικὰ …«κατορθώματα»!!!

Τοῦρκοι βγάζουν ἀναμνηστικὴ φωτογραφία ἐμπρὸς στὸ κάστρο τῆς Κερύνειας…

Τουρκικὰ ...«κατορθώματα»!!!

Σὲ μία τέτοια βλακώδη ἐνέργειά τους, ἔχοντας ἀφήσει ἕνα Μ-47 καὶ ἕνα Μ-113 ἀφύλακτα, πρὸ κειμένου νὰ βγάλουν ἀναμνηστικὲς φωτογραφίες ἔξω ἀπὸ τὸ κάστρο, οἱ ὑπερασπιστές του, μὲ τὸν ἀρχικελευστὴ Γαλιᾶτσο, ποὺ ἦταν ἀκόμη μέσα, τὰ κατέστρεψαν πετώντας χειροβομβίδες μέσα στὰ «σωθικά»τους, ἀπὸ τὶς ἀνοικτὲς κι ἀφύλακτες θυρίδες τους!!!
Τόσο ἄχρηστοι…

Δημητριάδης Κωνσταντῖνος

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply