Ἡ Ἀϊσὲ πάει διακοπές…

Σὰν σήμερα πρὶν 42 χρόνια, ξεκινᾶ ὁ ΑΤΤΙΛΑΣ ΙΙ

«Ἡ Ἀϊσὲ πάει διακοπές»… τὸ σύνθημα ἀπὸ τὴν τουρκικὴ ἀντιπροσωπεία στὴν Γενεύη…

Ἡ Ἀϊσὲ πάει διακοπές...1

Μέσα σὲ ἕξι ἡμέρες οἱ Τοῦρκοι καταφέρνουν νὰ καταλάβουν τὸ 37% τοῦ Κυπριακοῦ ἐδάφους, ἔχοντας ἀπέναντί τους ἔναν διαλυμένο Στρατὸ καὶ ἕναν διχασμένο  καὶ ἀλληλομισούμενο λαό…

Καὶ ὁ ἐκ Πρώτης Σεῤῥῶν «ἐθνάρχης» ἐπαναλαμβάνει πρὸς τὴν προσωρινὴ Κυπριακὴ  Ἡγεσία καὶ τὸν  Κυπριακὸ Λαό:

«Ἐὰν προχωρήσουν οἱ Τοῦρκοι, ὑποχωρῆστε!».
«Ἡ Κύπρος κεῖται μακράν!»
«Κύριε Πρόεδρε ἡ Ἑλλὰς δὲν μπορεῖ νὰ βοηθήσῃ. Εἶστε μόνοι σας…» 

Ἡ Ἀϊσὲ πάει διακοπές...2

Δημητριάδης Κωνσταντῖνος

 

(Visited 267 times, 1 visits today)
2 thoughts on “Ἡ Ἀϊσὲ πάει διακοπές…

Leave a Reply