Ἡ ἄλλη πλευρὰ τῆς Πατρίδος…

ἡ ἄλλη πλευρὰ τῆς Πατρίδος…

Ἡ ἄλλη πλευρὰ τῆς Πατρίδος...

ἡ ὑψηλή… ἡ ὑπερήφανη… ἡ ἀξιοπρεπής…
4,85 μόνον μέτρα κι ὅλα ἀπὸ ἐκεῖ ἐπάνω εἶναι ἀλλοιῶς…
Γιατί… «ὅταν κυττᾷς ἀπὸ ψηλά…»

Καφετζόπουλος Χάρης

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply