Κολχὸζ καὶ στὰ ψιλικατζίδικα

«Οἱ μαγαζάτορες καὶ αὐτοὶ ποὺ εἶναι ἀφεντικὰ τοῦ ἑαυτοῦ τους, ἔχουν τελειώσει», ἐδήλωνε μὲ θράσος στὰ κανάλια, πρὶν λίγο καιρό, ἡ Συριζαία βουλευτής, Χαρὰ Καφαντάρη.
Θυμώσαμε, ἀντιδράσαμε καὶ ἐλπίζαμε ὅτι ἐκφράζῃ μόνον προσωπικές της ἀπόψεις.

Κολχὸζ καὶ στὰ ψιλικατζίδικα1

Δυστυχῶς δὲν ἐπρόκειτο γιὰ προσωπικές ἀπόψεις, ἀλλὰ γιὰ ἐπίσημη γραμμὴ Σύριζα.
Αὐτὸ ἦλθε νὰ τὸ ἐπιβεβαιώσῃ ἡ νέα τροπολογία ποὺ κατετέθη σὲ νομοσχέδιο τοῦ Ὑπουργείου Ὑγείας, ἀπὸ 16 βουλευτὲς τοῦ Σύριζα,  μὲ τὴν ὁποία προτείνουν τὸν ἀποκλεισμὸ τῆς πωλήσεως καπνικῶν προϊόντων ἀπὸ ψιλικατζίδικα γιὰ λόγους …δημοσίου Ὑγείας(!).
Δηλαδὴ προωθοῦν τὸ ἔμμεσο «κλείσιμο» τῶν ψιλικατζίδικων τῆς χώρας.
Ἀντιθέτως, οἱ βουλευτὲς αὐτοὶ προτείνουν νὰ ἐξαιρεθοῦν ἀπὸ τὴν ἀπαγόρευση τὰ super market, καθὼς ἐκεῖ προφανῶς δὲν συντρέχουν λόγοι δημοσίου ὑγείας!

Τὴν πράξη κατήγγειλε μὲ ἐπιστολή της ἡ Ἕνωσις Καπνοπωλῶν Βορείου Ἑλλάδος, τονίζοντας πὼς μία τέτοια ῥύθμισις θὰ πλήξη περισσοτέρους ἀπὸ 20.000 μικροεμπόρους, μὲ δεδομένο ὅτι «τὸ 70% τοῦ τζίρου τῶν καταστημάτων προέρχεται ἀπὸ τὴν πωώληση τῶν τσιγάρων».

Κολχὸζ καὶ στὰ ψιλικατζίδικα2

Τελικὰ τὰ «ἀδικημένα» ἀριστερὰ παιδιὰ δὲν πρόκειται νὰ ἀφήσουν κάτι ὄρθο στὴν ὁποιανδήποτε ἐπιχειρηματικότητα αὐτῆς τῆς χώρας.

Στέφανος Θεοφανάκης

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply