Ἀποκαλυπτήρια Μνημείου Πεσόντων Ἀξιωματικῶν τῆς ΕΛΔΥΚ

Ἀποκαλυπτήρια Μνημείου Πεσόντων Ἀξιωματικῶν τῆς ΕΛΔΥΚ17

Προετοιμασίες ἐμπρὸς στὸν Ἐθνικὸ Σύλλογο Μαυρομμάτη Ἁγίου Παύλου, πρὸ τῆς ἐκδηλώσεως, 5 Ὀκτωβρίου 2016:

Ἀποκαλυπτήρια Μνημείου Πεσόντων Ἀξιωματικῶν τῆς ΕΛΔΥΚ43

 

Ἀπόψεις τῆς ἐκδηλώσεως:

Ἀποκαλυπτήρια Μνημείου Πεσόντων Ἀξιωματικῶν τῆς ΕΛΔΥΚ3738

Ἀποκαλυπτήρια Μνημείου Πεσόντων Ἀξιωματικῶν τῆς ΕΛΔΥΚ40 Ἀποκαλυπτήρια Μνημείου Πεσόντων Ἀξιωματικῶν τῆς ΕΛΔΥΚ39 Ἀποκαλυπτήρια Μνημείου Πεσόντων Ἀξιωματικῶν τῆς ΕΛΔΥΚ15 Ἀποκαλυπτήρια Μνημείου Πεσόντων Ἀξιωματικῶν τῆς ΕΛΔΥΚ8

Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Κύπρου Χρυσόστομος Β΄ καὶ ὁ Πρόεδρος τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας, ποὺ μόλις ἔκαναν τὰ ἀποκαλυπτήρια τῶν προτομῶν τῶν Ἡρώων πεσόντων Ἀξιωματικῶν τῆς ΕΛΔΥΚ.

Ἀποκαλυπτήρια Μνημείου Πεσόντων Ἀξιωματικῶν τῆς ΕΛΔΥΚ1

Ὁ κύριος ταξίαρχος καταθέτει στεφάνι στὸ Ἡρῶον:Ἀποκαλυπτήρια Μνημείου Πεσόντων Ἀξιωματικῶν τῆς ΕΛΔΥΚ32

Μάθημα Νεωτέρας Ἑλληνικῆς Ἱστορίας ἀπὸ τὸν Ταξίαρχο Σταυρουλόπουλο στοὺς παρευρισκομένους ὁπλίτες τῆς ΕΛΔΥΚ, ποὺ ἀποτελοῦσαν τὸ τιμητικὸ Ἄγημα, παρουσίᾳ τοῦ ἐξαιρέτου Συνταγματάρχου Διοικητοῦ τους.

Ἀποκαλυπτήρια Μνημείου Πεσόντων Ἀξιωματικῶν τῆς ΕΛΔΥΚ37 Ἀποκαλυπτήρια Μνημείου Πεσόντων Ἀξιωματικῶν τῆς ΕΛΔΥΚ36

Ὁ κύριος Ταξίαρχος μὲ τὸν Διοικητὴ τῆς ΕΛΔΥΚ Συνταγματάρχη ΚΔ Προκόπιο Μαυραγάνη:
Ἀποκαλυπτήρια Μνημείου Πεσόντων Ἀξιωματικῶν τῆς ΕΛΔΥΚ6

 Νὰ εἶσθε Ὑπερήφανοι κύριοι ποὺ ὑπηρετεῖτε στὴν ΕΛΔΥΚ:

Ἀποκαλυπτήρια Μνημείου Πεσόντων Ἀξιωματικῶν τῆς ΕΛΔΥΚ34

 Ὁμιλία τοῦ κ. Ταξιάρχου.
Ἡσυχία στοὺς παρευρισκομένους καὶ μεγάλη συγκίνησις:

Ζωντανὸ κι αὐθεντικὸ μάθημα Νεωτέρας Ἑλληνικῆς Ἱστορίας, συνέχεια, ἀπὸ τὸν κύριο Ταξίαρχο ἐ.ἀ. Σταυρουλόπουλο.

Ἀποκαλυπτήρια Μνημείου Πεσόντων Ἀξιωματικῶν τῆς ΕΛΔΥΚ2

Ὁ κ.Ταξχος προσεκλήθη ἀπὸ τὸν κ.Διοικητὴ τῆς ΕΛΔΥΚ  Σχη ΠΖ  Προκόπη Μαυραγάνη νὰ μιλήσῃ γιὰ τὴν ἐπικὴ Μάχη τοῦ Στρατοπέδου τῆς ΕΛΔΥΚ, ἀπὸ 14 ἔως 16 Αὐγούστου τοῦ 1974, στὸ 2ο ΜΤΠ τοῦ Συντάγματος στὴν Ἀθάλασσα, σήμερα τὸ μεσημέρι.

Ἀποκαλυπτήρια Μνημείου Πεσόντων Ἀξιωματικῶν τῆς ΕΛΔΥΚ35

Ὁ εὐφυὴς αὐτὸς Ἀξιωματικὸς τοῦ Ἑλληνικοῦ Στρατοῦ, ὅπως καὶ ὁ προκάτοχός του Σχῂς ΠΖ Ἐμμ. Θεοδώρου, ἀντελήφθη πλήρως τὴν «τονωτικὴ ἔνεση ἠθικοῦ» ποὺ ἔχει γιὰ τὰ νεαρὰ Ἑλληνόπουλα, ποὺ ὑπηρετοῦν τὴν θητεία τους σὲ αὐτὸ τὸ νευραλγικὸ σημεῖο τοῦ Ἑλληνισμοῦ, ἡ ἐξιστόρισις τοῦ Ὁλοκαυτώματος τοῦ Στρατοπέδου καὶ τῶν ὑπερασπιστῶν του, κατὰ τὴν διάρκεια τοῦ  ΑΤΤΙΛΑ ΙΙ.

Εἶναι ἐξαιρετικὰ ὠφέλιμο νὰ γνωρίζουν οἱ Ἀξιωματικοί, Ὑπαξιωματικοὶ καὶ Ὁπλῖτες τῆς ΕΛΔΥΚ σὲ ποιὰν Μονάδα ὑπηρετοῦν καὶ πόσο ἔνδοξη Ἱστορία κουβαλᾶ αὐτὸς ὁ Σχηματισμὸς τοῦ Ε.Σ.
Ἀποτελεῖ τὴν καλλιτέρα τους ἐκπαίδευση.

Καὶ ἐὰν «ἡ περίστασις τὸ συγχωρήσῃ» θὰ δημιουργήση μέσα τους μίαν ἄμιλλα Ἡρωϊσμοῦ, προσπαθώντας νὰ ὁμοιάσουν καὶ νὰ φανοῦν ἀντάξιοι τῶν ΕΛΔΥΚαρίων τοῦ 1974.Ἀποκαλυπτήρια Μνημείου Πεσόντων Ἀξιωματικῶν τῆς ΕΛΔΥΚ2

 

Ἐκδήλωσις στὸ στρατόπεδον τῆς ΕΛΔΥΚ 6ης Ὀκτωβρίου 2016:

Ὁ κύριος Ταξίαρχος προσεκλήθη  σήμερα ἀπὸ τὸν Διοικητὴ τῆς ΕΛΔΥΚ ΣΧΗ ΚΔ Μαυραγάνη Προκόπιο, νὰ ὁμιλήσῃ γιὰ τὴν ἐπικὴ Μάχη τοῦ Στρατοπέδου, ἐμπρὸς στοὺς περίπου 300 Ἀξιωματικοὺς καὶ ὁπλῖτες τῆς ΕΛΔΥΚ, τοῦ 2ου Τάγματος καὶ τοῦ Λ/Διοικήσεως, στὸ στρατόπεδον τῆς Ἀθαλάσσης.
Ὅλοι οἱ ΕΛΔΥΚάριοι παρακολουθοῦσαν μὲ θρησκευτικὴ εὐλάβεια καὶ τὴν ὁμιλία τοῦ Διοικητοῦ τους, ἀλλὰ καὶ τὴν ὁμιλία τοῦ κυρίου Ταξιάρχου.

Κατόπιν αὐτῶν ὁ κύριος Διοικητὴς εἶπε: «Σήμερα κάνουμε ἀληθινὴ ἐκπαίδευση!».

Ἀποκαλυπτήρια Μνημείου Πεσόντων Ἀξιωματικῶν τῆς ΕΛΔΥΚ45 Ἀποκαλυπτήρια Μνημείου Πεσόντων Ἀξιωματικῶν τῆς ΕΛΔΥΚ46

Ὁ Διοικητὴ τῆς ΕΛΔΥΚ, ΕΛΔΥΚάριοι Ἀξιωματικοί, Ὑπαξιωματικοὶ καὶ Ὁπλίτες, μαζὺ μὲ τὸν πατέρα ὅλων τῶν ΕΛΔΥΚαρίων, ὅπως τὸν προσεφώνησε ὁ κύριος Διοικητής.

Ἀποκαλυπτήρια-Μνημείου-Πεσόντων-Ἀξιωματικῶν-τῆς-ΕΛΔΥΚ47Ὁ κύριος Διοικητὴς τῆς ΕΛΔΥΚ συστήνει τὸν κύριο Ταξίαρχο στοὺς Ἀξιωματικοὺς καὶ Ὁπλῖτες στὸ ΚΨΜ τοῦ 2ου Τάγματος.
Μία συγκινητικὴ ὁμιλία, ἀπὸ ἔναν Λεβέντη ΟΥΚά, ποὺ τυγχάνει νὰ εἶναι σήμερα Διοικητὴς τοῦ Ἑλληνικοῦ Συντάγματος.

Οἱ παρευρεθέντες Ἀξιωματικοὶ (Διοικητὴς 2ου Τάγματος καὶ Διοικητὲς Λόχων τοῦ 2ου Τάγματος, καθὼς καὶ Διοικητὴς Λ/Διοικήσεως), Ὑπαξιωματικοὶ καὶ Ὁπλίτες στὴν Ἀθάλασσα.

 

 

 Παρελκόμενα τῶν ἐκδηλώσεων

Ἀποκαλυπτήρια Μνημείου Πεσόντων Ἀξιωματικῶν τῆς ΕΛΔΥΚ26

Ὁ ἀδελφὸς τοῦ Ἥρωος Ὑπολοχαγοῦ Σωτηρίου Τσώνου, Ἀναστάσιος, μὲ τὸν κύριο Ταξίαρχο καὶ τὸν κύριο Ταλιαδῶρο, ἐμπρὸς στὴν προτομὴ τοῦ ἀδελφοῦ του:

Ἀποκαλυπτήρια Μνημείου Πεσόντων Ἀξιωματικῶν τῆς ΕΛΔΥΚ22

Ὁ κύριος Ταξίαρχος ἐμπρὸς ἀπὸ τὶς ἀναμνηστικὲς ἀναμνηστικὲς στῆλες μὲ τὰ ὀνόματα τῶν Πεσόντων καὶ ἀγνοουμένων ὑπερασπιστῶν τῆς ἀμυντικῆς γραμμῆς Ἁγίου Παύλου Λευκωσίας, τοῦ 336 ΤΕ μὲ Διοικητὴ τὸν τότε Ταγματάρχη Δημήτριο Ἀλευρομάγειρο καὶ τοῦ 1/211 ΤΠ μὲ Διοικητὴ τὸν τότε Λοχαγὸ Χριστοδουλίδη ἢ Μαυρόγιαννο.

Ἀποκαλυπτήρια Μνημείου Πεσόντων Ἀξιωματικῶν τῆς ΕΛΔΥΚ41

Οἱ μαρμάρινες στῆλες εὑρίσκονται στὸν περίβολο τῆς ἐκκλησίας τοῦ Ἁγίου Παύλου, δίπλα ἀκριβῶς στὸ Ἡρῷον.

Ὁ κύριος Ταξίαρχος στὸ Ἡρῷον τῶν Ὑπερασπιστῶν τῆς ἀμυντικῆς γραμμῆς τοῦ Ἁγίου Παύλου.

Ἀποκαλυπτήρια Μνημείου Πεσόντων Ἀξιωματικῶν τῆς ΕΛΔΥΚ42  Ὁ ΠτΚΔ ἀκούγοντας τὸν κ. Ταξίαρχο νὰ λέῃ στὴν ὁμιλία του:
«…οἱ λεβέντες Λοχαγοί μου, ποὺ ἔπεσαν γιὰ μίαν ἐλευθέρα, ἐνιαία καὶ Ἑλληνικὴ Κύπρο...»
(τί νά ἐσκέπτετο ἄραγε;;;; Μήπως…«ὤχ, μοῦ τήν εἶπε τώρα ὁ γέρος;;;»)

Ἀποκαλυπτήρια Μνημείου Πεσόντων Ἀξιωματικῶν τῆς ΕΛΔΥΚ33

Δημητριάδης Κωνσταντῖνος

(Visited 484 times, 1 visits today)
Leave a Reply