Ἡ μεγάλη συῤῥίκνωσις τοῦ Ἑλληνισμοῦ

 Κλείνουν τὸ ἕνα μετὰ τὸ ἄλλο τὰ ἑλληνικὰ προξενεῖα ἀνᾲ τὸν κόσμο.

Ἡ μεγάλη συῤῥίκνωσις τοῦ Ἑλληνισμοῦ1

Μὲ μεγάλη λύπη παρακολουθοῦμε τὴν συνεχῶς ἐπιδεινουμένη ἧττα καὶ πτώση τοῦ ἑλληνισμοῦ.
Τὸ ἕνα μετὰ τὸ ἄλλο ἐγκαταλείπονται ἱστορικῆς σημασίας ἑλληνικὰ προξενεία σὲ πολλὲς πόλεις τῆς Εὐρώπης.

Ἡ μεγάλη συῤῥίκνωσις τοῦ Ἑλληνισμοῦ3 Ἡ μεγάλη συῤῥίκνωσις τοῦ Ἑλληνισμοῦ4 Ἡ μεγάλη συῤῥίκνωσις τοῦ Ἑλληνισμοῦ1

Στὴν ἀρχὴ τὸ Ῥότερνταμ τῆς Ὁλλανδίας,μετὰ ἡ Μασσαλία στὴν Γαλλία καὶ τώρα ἐκκενώνονται ἐκεῖνα τῆς Βενετίας καὶ τοῦ Μιλάνου στὴν Ἰταλία.
Ὁ ἑλληνισμὸς καὶ ἡ ἑλληνικὴ διασπορὰ βιώνει τὴν μεγαλυτέρα νεωτέρα του ἧττα καὶ συῤῥίκνωσι, μὲ τεράστιο συμβολισμὸ καὶ ἀνυπολόγιστες συνέπειες.

Θεοφανάκης Στέφανος

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Ἀπαντῆστε

Ἡ ἠλεκτρονική σας διεύθυνση δὲν θὰ δημοσιευθεῖ. Τὰ ὑποχρεωτικὰ πεδία σημειώνονται μὲ *