Βέλγοι βομβαρδίζουν Συρίους;

Καὶ τὸ Βέλγιο ῥὲ φίλε, τὸ Βέλγιο!!!
Ξύπνησαν καὶ οἱ σαγιονάρες καὶι θλουν νὰ γίνουν πέδιλα !!

Βέλγοι βομβαρδίζουν Συρίους;

Ἡ Μόσχα περιμένει ἀπὸ τὴν Συμμαχία ποὺ ἡγοῦνται οἱ Η.Π.Α., νὰ καταδικάσῃ τὴν Βελγικὴ ἀεροπορικὴ ἐπιδρομὴ κοντὰ στὸ Χαλέπι, δήλωσε ὁ Ῥῶσσος ὑπουργὸς Ἐξωτερικῶν σήμερα. Ἂν δὲν ἀκολουθήσῃ καθαρὴ καταδίκη, ἡ Ῥωσσία θὰ θεωρήση τὴν ἀεροπορικὴ ἐπιδρομὴ (τοῦ Βελγίου) σὰν ἔνα βῆμα προστασίας τῆς τρομοκρατικῆς ὁμάδος Τζαμπὰτ Ἄλ-Νούσρα (ἡ ὁποία θεωρεῖται παράνομη στὴν Ῥωσσία).

Moscow expects the US-led coalition to give an adequate response to Belgium’s airstrike near Aleppo, the Russian Foreign Ministry said Wednesday. If no direct condemnation follows, Russia will consider the airstrike a step to protect the Jabhat al-Nusra terrorist group (outlawed in Russia)

TASS

Τὸ Χρήσιμον

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply