Χαρούμενος, αὐτοκτονικὸς κι ἐπικίνδυνος (γιὰ τὴν ἀνθρωπότητα) ἠλίθιος

Χαρούμενος, αὐτοκτονικὸς κι ἐπικίνδυνος (γιὰ τὴν ἀνθρωπότητα) ἠλίθιοςὉ συγκεκριμένος τζιχαντιστὴς τραβᾶ τὸν κλῆρο, ποὺ σημαίνει πὼς θὰ ἀνατιναχθῆ μὲ τὸ αὐτοκίνητό του, σκοτώνοντας ἀλλοθρήσκους.
Ἀμέσως μετὰ χοροπηδᾶ ἀπὸ τὴν χαρά του, διότι πιστεύει πὼς θὰ πάη στὸν παράδεισο μὲ τὶς παρθένες, οἱ ὁποῖες θὰ τοῦ χαρίζουν αἰωνία ἡδονή.

Τὸ video τελειώνει μὲ μίαν στήλη καπνοῦ, ποὺ σημαίνει πὼς ἀνετινάχθη.

Αὐτοὺς ἔχουμε νὰ ἀντιμετωπίσουμε πλέον.
Αὐτοὺς προσκαλοῦμε στὸν τόπο μας.

Ζαμπέτας Ἐμμανουὴλ

 

(Visited 162 times, 1 visits today)
Leave a Reply