Σοφία Σλῆμαν

Σοφία ΣλῆμανΣοφία Σλῆμαν (Ἐγκαστρωμένου) σύζυγος τοῦ Ἑρρίκου Σλῆμαν.

Τὸ περιδέραιο τὰ ἐνώτια καὶ τὸ διάδημα προέρχονται ἀπὸ τμῆμα τοῦ θησαυροῦ της Τροῖας, μὲ τὴν ὀνομασία «κοσμήματα τῆς Ὠραῖας Ἐλένης».
Σήμερα βρίσκονται στὸ Neues Museum, Berlin…

Sophia Schliemann wearing the “Jewels of Helen” excavated by her husband, Heinrich Schliemann, in ancient Troy (photograph taken ca. 1874)

Σὰν σήμερα, 27 Οκτωβρίου τοῦ 1932 πεθαίνει ἡ Σοφία Σλῆμαν…

Χλόη

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply