Στὸ Μουσεῖον τοῦ Μακεδονικοῦ Ἀγῶνος

Θεσσαλονίκη
Οἱ φωτογραφίες ἀπὸ τὸ Μουσεῖον Μακεδονικοῦ Ἀγῶνος. Στὸ Μουσεῖον τοῦ Μακεδονικοῦ Ἀγῶνος1

 

Γενικὸν Προξενεῖον τῆς Ἑλλάδος ἐπὶ Μακεδονικοῦ Ἀγῶνος καὶ προξένου Λάμπρου Κορομηλᾶ.

Στὸ Μουσεῖον τοῦ Μακεδονικοῦ Ἀγῶνος2 Στὸ Μουσεῖον τοῦ Μακεδονικοῦ Ἀγῶνος3

Φειδίας Μπουρλᾶς

(Visited 44 times, 1 visits today)
Leave a Reply