Ἡ ἐποχὴ τῶν τεράτων

Ἡ ἐποχὴ τῶν τεράτων

«Ὅταν τὸ παλαιὸ ἀρνεῖται νὰ πεθάνῃ, τὸ νέο δὲν μπορεῖ νὰ γεννηθῇ…
…καὶ τότε ζοῦμε τὴν ἐποχὴ τῶν τεράτων..»
…ἔλεγε ὁ Ἀντόνιο Γκράμσι.

Φράσις ποὺ ἀθέμιτα οἰκειοποιήθηκε ἡ ἑλληνικὴ Ἀριστερά, εἰδικὰ τὴν ἐποχὴ ποὺ ἐκλήθη να κυβερνήσῃ, ἐπαγγέλοντας τὸ «νέο» γιὰ τὴν χώρα, ἀλλὰ καὶ ὁλόκληρη τὴν Εὐρώπη!

Μιᾶς ποὺ εἰδικὰ στὴν Ἑλλάδα ὁ παλαιὸς κόσμος ἀρνεῖται ἐπίμονα νὰ πεθάνῃ.

Τὸ εἰδαμε καὶ πάλι τὶς τελευταῖες ἡμέρες μὲ ἀφορμὴ τὶς παρελάσεις καὶ τὴν ἐπέτειο τοῦ ΟΧΙ.
Καὶ ὁ ἐπιθανάτιος ῥόγχος εἶναι παρατεταμένος καὶ πολὺ θορυβώδης. Καὶ ὡς γνωστόν, οἱ μεγάλοι ἠγέτες ἔχουν πεθάνει, ἔχοντας μείνει μόνον οἱ ἐπίδοξοι ἡγέτες.
Οἱ ὁποῖοι ἡγέτες, ἀναπόφευκτα, τὸ μόνον ποὺ καταφέρνουν μὲ τὶς πράξεις τους εἶναι νὰ γίνονται γελοῖοι….
Ἐπομένως δὲν μποροῦν νὰ διαμαρτύρονται κἂν ὅταν οἱ ἄλλοι γελοῦν μαζύ τους.

Θεοφανάκης Στέφανος

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Ἀπαντῆστε

Ἡ ἠλεκτρονική σας διεύθυνση δὲν θὰ δημοσιευθεῖ. Τὰ ὑποχρεωτικὰ πεδία σημειώνονται μὲ *