Κλείνοντας τὸν κύκλο παρουσιάσεως τῆς «Μάχης τῆς ΕΛΔΥΚ».

 Τὸ μόνον ποὺ μπορῶ νὰ πῶ εἶναι ὅτι ἦταν μία ὑπέροχη ἐκδήλωσις…
Εὐχαριστῶ ὅσους ἀπεφάσισαν νὰ «θυσιάσουν» τὴν Κυριακή τους καὶ νὰ παρευρεθοῦν κοντά μας…
Θέλω νὰ πιστεύω ὅτι ἦταν ἀντάξιο τῶν προσδοκιῶν τους!

Κλείνοντας τὸν κύκλο παρουσιάσεως τῆς «Μάχης τῆς ΕΛΔΥΚ».16

Κλείνοντας τὸν κύκλο παρουσιάσεως τῆς «Μάχης τῆς ΕΛΔΥΚ».15 Κλείνοντας τὸν κύκλο παρουσιάσεως τῆς «Μάχης τῆς ΕΛΔΥΚ».14 Κλείνοντας τὸν κύκλο παρουσιάσεως τῆς «Μάχης τῆς ΕΛΔΥΚ».13 Κλείνοντας τὸν κύκλο παρουσιάσεως τῆς «Μάχης τῆς ΕΛΔΥΚ».12 Κλείνοντας τὸν κύκλο παρουσιάσεως τῆς «Μάχης τῆς ΕΛΔΥΚ».9 Κλείνοντας τὸν κύκλο παρουσιάσεως τῆς «Μάχης τῆς ΕΛΔΥΚ».1

Ὁ «Σύλλογος Ἑνότης» διὰ τοῦ Προέδου του κ. Ἰωάννου Ξουρίκη, ἀπένειμε στὸν Ταξίαρχο ἐ.ἀ. κο Παναγιώτη Σταυρουλόπουλο, τιμητικὴ ἀναμνηστικὴ πλακέτα!  Κλείνοντας τὸν κύκλο παρουσιάσεως τῆς «Μάχης τῆς ΕΛΔΥΚ».7Κλείνοντας τὸν κύκλο παρουσιάσεως τῆς «Μάχης τῆς ΕΛΔΥΚ».17
Αὐτὸ τὸ ταινιάκι ἔπαιζε καθ’ ὅλην τὴν διάρκεια τῆς ἐκδηλώσεως…
Τὸ ἔφτιαξα ἐγώ, σὰν καρτέλες.
Τὸ ἔφτιαξε σὲ ταινία ὁ φίλος μου Πᾶνος Ἀργυρόπουλος καὶ τὸ ἀνέβασε στὸ κανάλι του στὸ You Tube:

Θέλω νὰ εὐχαριστήσω τοὺς παρακάτω βουλευτές:
ΣΥΡΙΖΑ: Ἀριστείδη Μπαλτᾶ, Νᾶσο Ἀθανασίου, Πᾶνο Σκουρολιᾶκο, Γιῶργο Πάντζα καὶ Γιάννη Δέδε
ΝΔ: Μάκη Βορίδη, Γεωργία Μαρτίνου, Γιῶργο Βλᾶχ, Θανάση Μπούρα
ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ: Εὔη Χριστοφιλοπούλου
ΚΚΕ: Γιάννη Γκιόκα
Τὸ Ποτάμι: Γιῶργο Μαυρωτᾶ
Ἕνωσις Κεντρώων: Δημήτριο Καβαδέλλα
Ὅλοι τους ἐκ τοῦ «Ὑπολοίπου Ἀττικῆς», ποὺ προσεκλήθησαν, γιατὶ ἀπέδειξαν πόσο ἐνδιαφέρον ἔχουν γιὰ τὰ Ἐθνικά μας Θέματα καὶ δὲν μᾶς ἔκαναν τὴν τιμὴ νὰ παραστοῦν…
Σὲ ἀντίθεση μὲ τοὺς κυρίους:
ΑΝΕΛ: Κατσίκης Κώστας
Χρυσῆ Αὐγή: Μιχαλολιᾶκος Νῖκος, Ζαρούλια Ἑλένη, Καδισιάρης Ἠλίας, Γερμενῆς Γιῶργος, Ἠλιόπουλος Παναγιώτης καθὼς καὶ τὸν
πρώην βουλευτὴς ΝΔ: Καντερὲς Νικόλαος
Κλείνοντας τὸν κύκλο παρουσιάσεως τῆς «Μάχης τῆς ΕΛΔΥΚ».21
Ἐπίσης θέλω νὰ εὐχαριστήσω τὸν «Δάσκαλό» μου  στὴν Ἱστορικὴ Ἔρευνα κ. Ἰωάννη Κακολύρη, ποὺ πάλι ἦταν παρὼν στὴν πρόσκλησή μου. Τοῦ εἶχα ζητήση νὰ εἶναι, ὅπως καὶ στὴν πρώτη παρουσίαση στὴν Καλλιθέα, ὁ Κεντρικὸς Ὁμιλητὴς τῆς Ἐκδηλώσεως.
Δάσκαλε σὲ εὐχαριστῶ γιὰ ὅλα ὅσα μὲ ἔμαθες καὶ γιὰ τὸ ὅτι ἤσουν πάντα πλάι μου, ὅποτε σοῦ τὸ ζήτησα.
Νὰ σὲ ἔχῃ ὁ θεὸς καλά…
 Κλείνοντας τὸν κύκλο παρουσιάσεως τῆς «Μάχης τῆς ΕΛΔΥΚ».11
Κλείνοντας τὸν κύκλο παρουσιάσεως τῆς «Μάχης τῆς ΕΛΔΥΚ».2
Τέλος θέλω νὰ εὐχαριστήσω τὴν ἀδελφὴ τοῦ Ἀγνοουμένου Δεκανέως ΕΜ Χρήστου Γρίβα, κα Ἑλένη Γρίβα…
Τὴν ἀδελφὴ τοῦ Πεσόντος Λοχία ΠΖ Νίκου Κρητικοῦ, κα Χαρὰ Τοπαλίδη…
Τὸν ΕΛΔΥΚάριο νεωτέρας γενεᾶς κο Ἠλία Σγοῦρο καὶ τὸν Ῥαφηνιώτη Συνταγματάρχη ΤΘ ἐ.ἀ. κο Κυριᾶκο Μαϊόπουλο, γιὰ τοὺς χαιρετισμοὺς ποὺ ἀπηύθυναν στοὺς παρευρεθέντες καὶ γιὰ τὴν συγκίνηση τὴν ὁποίαν προεκάλεσαν.
Κλείνοντας τὸν κύκλο παρουσιάσεως τῆς «Μάχης τῆς ΕΛΔΥΚ».10 Κλείνοντας τὸν κύκλο παρουσιάσεως τῆς «Μάχης τῆς ΕΛΔΥΚ».8
Κλείνοντας τὸν κύκλο παρουσιάσεως τῆς «Μάχης τῆς ΕΛΔΥΚ».20Κλείνοντας τὸν κύκλο παρουσιάσεως τῆς «Μάχης τῆς ΕΛΔΥΚ».18
Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply