Γνωρίζουν ὅμως τὰ «στέκια»!!!

Ῥὲ παιδιά…
Ἀπαγορεύθηκαν οἱ διαδηλώσεις;
Δὲν (fucking) ὑπάρχει!!!

Γνωρίζουν ὅμως τὰ «στέκια»!!!

Τό ὅτι τοιχοκολλᾶ ἡ ἀστυνομία τήν ἀπόφαση σέ στέκια ἀριστερῶν ὀργανώσεων μέ ἐντυπωσιάζει πάντως.
Ὅτι ξέρει ποὺ εἶναι τὰ στέκια αὐτά.

Παπαγιαννίδης Δημήτρης

 

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Ἀπαντῆστε

Ἡ ἠλεκτρονική σας διεύθυνση δὲν θὰ δημοσιευθεῖ. Τὰ ὑποχρεωτικὰ πεδία σημειώνονται μὲ *