Νὰ ζήσουμε νὰ μᾶς …θυμόμεθα!!!

Νὰ ζήσουμε νὰ μᾶς ...θυμόμεθα!!!

κ. Ἄδωνιν Γεωργιάδη
Ἀθῆναι,

κ. Ἀντιπρόεδρε, σᾶς συγχαίρω γιὰ τὴν σθεναρή σας στάση στὸ θέμα τοῦ ΕΣΡ.

Ἡ συναίνεσίς σας μὲ τὸν σύριζα, μὲ κάνει νὰ ὑποστῶ μὲ μεγαλυτέρα ὑπομονὴ τὴν φορο-καταιγίδα καὶ τὴν ἐπιδρομὴ στὸ πορτοφόλι μου.

Παρακαλῶ μεταφέρατε τὰ εἰλικρινῆ μου συγχαρητήρια στὸν πρόεδρο Μητσοτάκη, τὸν τέως πρωθυπουργὸ κ. Καραμανλῆ καὶ στὸν τέως πρόεδρο τῆς Βουλῆς κ. Μεϊμαράκη.

Σχόλια στὸ διαδίκτυο καὶ τὰ Μέσα Κοινωνικῆς Δικτυώσεως, ποὺ σᾶς ἀποκαλοῦν μαλᾶκες καὶ φλωροῦμπες, θὰ σᾶς παρακαλούσα ἰδιαιτέρως νὰ μὴν τὰ λαμβάνετε ὑπ’ ὄψιν. Εἶναι κακοήθη.
Ἐξάλλου μέ ποιό δικαωμα καί σέ ποιάν λογική μποροῦν νά σταθοῦν τέτοιες κακοήθειες, ὅταν τό στελεχιακό σας δυναμικό κοσμοῦ πολιτικοί ἄνδρες ὅπως ὁ κ. Κουμουτσᾶκος καί ὁ κ. Βαρβιτσιώτης;

Πέποιθα πλέον, ὅτι ἡ ὥρα νὰ συζητηθῇ ἡ πρότασις Λεβέντη, περὶ οἰκουμενικῆς κυβερνήσεως, ὡρίμασε.

Γενικῶς πάντως, νὰ ζήσουμε νὰ μᾶς θυμόμαστε.

Ἔτη πολλά.

Μαλαμούλης Δημήτριος

εἰκόνα

(Visited 122 times, 1 visits today)




Leave a Reply