Ξεκλειδώνει ἡ …«ἐπένδυσις» στὶς Σκουριές!!!

Ἕνα βῆμα ἐμπρὸς καὶ δύο βήματα πίσω…
Σταθερὴ παραμένει ἡ κυβέρνησις ΣΥΡΙΖΑ σὲ ὅλες τὶς ἀποφάσεις της!
Ἀλλάζουν τοὺς ὑπουργοὺς καὶ …«ξεκλειδώνουν» τὶς ἐπενδύσεις!!!

Ξεκλειδώνει ἡ ...«ἐπένδυσις» στὶς Σκουριές!!!2

Μὲ ἀπόφαση τοῦ νέου ὑπουργοῦ Σταθάκη «ξεκλειδώνει» τώρα ἡ «ἐπένδυσις» στὶς Σκουριὲς Χαλκιδικῆς.

Ξεκλειδώνει ἡ ...«ἐπένδυσις» στὶς Σκουριές!!!3 Ξεκλειδώνει ἡ ...«ἐπένδυσις» στὶς Σκουριές!!!1

Τὴν ὁποίαν ἐπένδυση εἶχε «κολλήση» ὁ πρῴην ὑπουργὸς Σκουρλέτης. Ξεχνώντας τὶς εὐαισθησίες τους περὶ ἀρχαιοτήτων καὶ περιβαλλοντογικῆς καταστροφῆς!
Ἕνας ἀνασχηματισμὸς ἀρκεῖ γιὰ νὰ δείξῃ τὸ πραγματικό τους πρόσωπο.

Θεοφανάκης Στέφανος

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply