Ξεκλειδώνει ἡ …«ἐπένδυσις» στὶς Σκουριές!!!

Ἕνα βῆμα ἐμπρὸς καὶ δύο βήματα πίσω…
Σταθερὴ παραμένει ἡ κυβέρνησις ΣΥΡΙΖΑ σὲ ὅλες τὶς ἀποφάσεις της!
Ἀλλάζουν τοὺς ὑπουργοὺς καὶ …«ξεκλειδώνουν» τὶς ἐπενδύσεις!!!

Ξεκλειδώνει ἡ ...«ἐπένδυσις» στὶς Σκουριές!!!2

Μὲ ἀπόφαση τοῦ νέου ὑπουργοῦ Σταθάκη «ξεκλειδώνει» τώρα ἡ «ἐπένδυσις» στὶς Σκουριὲς Χαλκιδικῆς.

Ξεκλειδώνει ἡ ...«ἐπένδυσις» στὶς Σκουριές!!!3 Ξεκλειδώνει ἡ ...«ἐπένδυσις» στὶς Σκουριές!!!1

Τὴν ὁποίαν ἐπένδυση εἶχε «κολλήση» ὁ πρῴην ὑπουργὸς Σκουρλέτης. Ξεχνώντας τὶς εὐαισθησίες τους περὶ ἀρχαιοτήτων καὶ περιβαλλοντογικῆς καταστροφῆς!
Ἕνας ἀνασχηματισμὸς ἀρκεῖ γιὰ νὰ δείξῃ τὸ πραγματικό τους πρόσωπο.

Θεοφανάκης Στέφανος

(Visited 100 times, 1 visits today)
Leave a Reply