Ῥομποτικὰ συστήματα στὸν ῥωσσικὸ στρατό…

Ῥομποτικὰ συστήματα στὸν ῥωσσικὸ στρατό...Ἡ παρουσίασις νέων καὶ ἄκρως ἐξελιγμένων ὀπλικῶν συστημάτων ἀπὸ τὴν Ῥωσσία, τὰ τελευταῖα δύο χρόνια, ἔχει ξεπεράσει κάθε προηγούμενο θεωρῶ…

Μιλᾶμε γιὰ ἕνα μπαρὰζ ἀποκαλύψεων, τόσο στὰ πεδία μαχῶν τῆς Συρίας, ὅσο καὶ σὲ στρατιωτικὲς ἐκθέσεις ποὺ ἔχουν διεξαχθεῖ.

Ἴσως δὲν εἶναι ἄσχετα μὲ τὴν πρόσφατη δήλωση τοῦ Ποῦτιν ὅτι ἡ Ῥωσσία θὰ κάνη ὅ,τι εἶναι δυνατὸν γιὰ νὰ μὴν διαταραχθῇ πάλι ἡ στρατηγικὴ ἰσοῤῥοπία δυνάμεων ποὺ στὴν οὐσία λειτούργησε ἀποτρεπτικὰ γιὰ ἕναν παγκόσμιο πόλεμο, κατὰ τὴν διάρκεια τοῦ Ψυχροῦ Πολέμου.

Ῥωσσικὲς Ταξιαρχίες πρόκειται νὰ ἐξοπλισθοῦν στὸ ἄμεσο μέλλον μὲ τὰ ῥομποτικὰ συστήματα πυροβολικοῦ Koalitsiya-SV, τὰ ὁποῖα ἀπεκαλύφθησαν γιὰ πρώτη φορὰ στὴν Παρέλαση τῆς Νίκης κατὰ τοῦ Ναζισμοῦ στὶς 09 Μαΐου τοῦ 2015, στὴν Κόκκινη Πλατεία τῆς Μόσχας.

Οἱ δυνατότητες τοῦ συστήματος ξεπερνοῦν στὸ διπλάσιο ὁποιοδήποτε σύστημα ῥωσσικῆς ἢ ἄλλης κατασκευῆς αὐτὴν τὴν στιγμή!!!

«…Koalitsiya-SV was first unveiled at the Victory Day parade on May 9, 2015, in Red Square, Moscow.

Matveevsky underscored the automated weapon’s innovative multi-round simultaneous impact firing capabilities, delivering several volleys at various trajectories to engage a target at the same time.

“The combat capabilities of the complex are double that of all existing domestic and foreign models,” he stressed….»

sputniknews

Τὸ Χρήσιμον

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply