Ὄχι ἄλλο κάρβουνο;

Ὄχι ἄλλο κάρβουνο;

Ὁ Γκάμπριελ ξεκαθάρισε ὅτι οἱ ἴδιοι (οἱ Γερμανοί) θὰ καῖν κάρβουνο.
Οἱ Πολωνοὶ τὸ εἶχαν ξεκαθαρίσει ἔδω καὶ καιρό.
Οἱ Γάλλοι εἶπαν ὅτι δὲν θὰ φορολογήσουν τὸ κάρβουνο.
Οἱ Ῥεπουμπλικάνοι τὸ ἔχουν πεῖ ἐδῶ καὶ μῆνες ὅτι δὲν ἐγκρίνουν λεφτὰ καὶ ἆσε τὸν Ὀμπάμια νὰ τάζῃ.
Καὶ ὁ Τρᾶμπ (καὶ ὁ Πὲνς (ἀντιπρόεδρας), ἐδῶ καὶ καιρὸ λὲν ὅτι τὰ περὶ Climate change εἶναι bullshit (μαγικὴ λέξις ποὺ μόνον σὰν «χονδρομαλακίες» μεταφράζεται.

Καὶ στὸ COP τάδε στὸ Μαρακές, ἔδωσαν …παράταση γιὰ μετὰ τὸ 2018.

Ὄχι ἄλλο κάρβουνο;2

‘Breakthrough’ At Midnight: UN Climate Talks Agree To Delay Paris Rules Until 2018 (As Expected)

Τὸ Χρήσιμον 

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply