Ψόφια ψάρια λόγῳ καλλιεργείας μετηλλαγμένων;

Τρομακτικό!!!

Ψόφια ψάρια λόγῳ καλλιεργείας μεταλλαγμένων;2

Κόλπος Πεκόνικ καὶ ὁμώνυμος ποταμός, στὸ Λὸγκ Ἄϊλαντ τῶν ΗΠΑ…

Ἑκατομμύρια Ψάρια Πεθαίνουν ἀπὸ ἀσφυξία, λόγῳ τοῦ πολὺ χαμηλοῦ ἐπιπέδου Ὀξυγόνου στὰ νερά, καθὼς ὁ ποταμὸς διασχίζει μεγάλες ἐκτάσεις ὅπου καλλιεργοῦνται Γεννετικῶς Τροποποιημένα Φυτὰ (GMO), τὰ ὁποῖα… τραβοῦν ὅλο τὸ ὀξυγόνο ἀπὸ τὰ νερὰ τοῦ ποταμοῦ..

Τὰ Ψόφια Ψάρια πρόκειται νὰ Περισυλλεγοῦν ἀπὸ τὶς Ὑπηρεσίες καὶ θὰ ταφοῦν (!!!) σὲ αὐτὲς τὶς «καλλιεργούμενες» ἐκτάσεις σὰν «λίπασμα»…

Τριάρχης Χρῆστος

Καὶ ἐδῶ, στὰ ἀγγλικά, ἡ ἐξήγησις τοῦ φαινομένου ἀπὸ πολίτη τῆς περιοχῆς:

Ψόφια ψάρια λόγῳ καλλιεργείας μεταλλαγμένων;1

«What happens is if you look at any map of shinnecock inlet, the inlet feeds the bay, and the canal feeds into the Peconic Bay. The gates in the canal open and close for boats to pass, and periodically throughout the day. The bluefish chase the bunker in and theres so many bunker that they congest into a small area and suffocate. It happens every year in the spring usually on the north shore of the Peconic Bay. They say its a lack of oxygen, personally my opinion is that because the peconic river runs into the peconic bay, the water is polluted which lowers the oxygen quality. Again, JMO. But regardless, theres too many bunker in a small area and they suffocate. Now what will happen is they will stink to high hell, they will scoop them out with backhoes into dumptrucks, and dump them in local farmfields to use as fertilizer.»

 

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply