Ῥωσσική προπαγάνδα;

Ῥωσσική προπαγάνδα;Μιλοῦν γιὰ προπαγάνδα τῆς Ῥωσσίας αὐτοὶ ποὺ  ἔχουν σπρώξει ἑκατομμύρια δολλάρια καὶ ἀγγλικὲς λίρες γιὰ προπαγάνδα κατὰ τοῦ Ἄσσαντ, στὴν πιὸ μούφα Μ.Κ.Ο., τὰ «Λευκὰ Κράνη», ὅταν ἤδη τὸ BBC, στὰ μουλωχτά, ἐπανατοποθετεῖται γιὰ τὶς δικές του εὐθύνες!!!

Διορθωτικὲς τοποθετήσεις τοῦ BBC γιὰ τὸν Ἄσσαντ!

Αὐτὸ τὸ βίντεο πρέπει νὰ παίζῃ παντοῦ!!!

Λευκὰ Κράνη ἐν …σκηνοθεσίᾳ!!!

Παπανικολάου Σωτήρης

(Visited 99 times, 1 visits today)
Leave a Reply