Χριστόδουλος Σῶζος, ἕνας ἥρως-Δῆμαρχος!!!!

Σὰν σήμερα τὸ 1912 ἔπεσε ἡρωϊκὰ μαχόμενος ὁ Χριστόδουλος Σῶζος, Κύπριος δικηγόρος καὶ πολιτικός, ἐν ἐνεργείᾳ Δήμαρχος τῆς Λεμεσοῦ.

Χριστόδουλος Σῶζος, ἕνας ἥρως-Δῆμαρχος!!!!

Μὲ τὸ ξέσπασμα τῶν Βαλκανικῶν Πολέμων καὶ ὅντας ἐν ἐνεργείᾳ Δήμαρχος, πῆγε στὴν Ἑλλάδα καὶ κατετάγη στὸν Ἑλληνικὸ στρατὸ ὡς ἐθελοντής.
Παρὰ τὴν πρόταση τοῦ Βενιζέλου νὰ τοποθετηθῇ στὸ Ἐπιτελεῖο, στὴν Ἀθῆνα, ἠρνήθη κι ἀπήτησε νὰ σταλῇ ὡς ἁπλὸς στρατιώτης στὴν Πρώτη γραμμὴ τοῦ Μετώπου.

Κατετάγη στὸ Α΄ Σύνταγμα Πεζικοῦ τοῦ Διαδόχου.
Στὶς μάχες γιὰ τὴν ἀπελευθέρωση τῶν Ἰωαννίνων (Μάχη τοῦ Μπιζανίου) ἔπεσε ἡρωϊκὰ μαχόμενος, ἀπὸ τουρκικὸ βόλου, στὶς 6 Δεκεμβρίου τοῦ 1912, στὸ ὕψωμα Προφήτης Ἠλίας.

Ἦταν μόνον 40 ἐτῶν.

Μὲ τὴν θυσία του τίνεται ὁ πρῶτος καὶ μόνος Δήμαρχος, σὲ ὁλόκληρον τὸν Ἑλληνισμό, ποὺ ἔπεσε μαχόμενος σὲ μάχη ὡς ἁπλὸς στρατιώτης.

Ἕνα ἀκόμη παράδειγμα ποὺ ἀποτελεῖ τὴν καλλιτέρα ἀπάντηση γιὰ τοὺς σημερινοὺς Νενέκους, (δείχνει τὴν ἀγάπη τῶν Κυπρίων, διαχρονικά, γιὰ τὴν Ἰδέα ποὺ λέγεται Ἑλλάς!) ἀλλὰ καὶ γιὰ τοὺς ἐν Ἑλλάδι ἀνιστορήτους, ποὺ καταφέρονται κατὰ τῶν Κυπρίων ἀπαξιωτικά. (Ἀλλὰ εἴπαμε… ἀνιστόρητοι κι ἕρμαια τῶν συζητήσεων τοῦ καφενέ…)

Δημητριάδης Κωνσταντῖνος.

 

 

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply