Ψέμματα ἐπὶ ψεμμάτων καὶ 4ον μνημόνιον!!!

Ὅσον ἀφορᾶ στὴν δῆθεν μείωση τοῦ χρέους… Εἶναι ψέμμα… Ἀσύστολον ψέμμα…
Ὑπέγραψαν ἀκόμη μίαν πολὺ κακὴ συμφωνία, εἰς βάρος τοῦ λαοῦ.

Ψέμματα ἐπὶ ψεμμάτων καὶ 4ον μνημόνιον!!!

22% κούρεμα χρέους, λέει, ἀλλὰ ἐπὶ τοῦ …ΑΕΠ φυσικά, ποὺ εἶναι 170 δισεκατομμύρια καὶ ὄχι ἐπὶ τοῦ χρέους, ποὺ εἶναι 315 δισεκατομμύρια!
Δῆλαδή… Κατὰ 34 δισεκατομμύρια λιγότερα κι ὄχι σαράντα (40) τόσα ποὺ σᾶς λὲν οἱ προπαγανδιστὲς τῆς κυβερνήσεως. Κι ὅλα αὐτὰ ἀφοροῦν μόνον στὸ τὶ θὰ ἐπωφεληθοῦμε ἀπὸ τὴν μείωση τόκων, ἀλλὰ μετὰ τὸ …2030!!!

Οὐδὲ μία ἐλάφρυνσις χρέους ὑπάρχει λοιπόν!
Τὰ ἐπόμενα ἑκατὸ χρόνια θὰ εἴμαστε σὲ μνημόνια, σὲ μνημόνια, σὲ μνημόνια καὶ διαρκῶς ὑπὸ ἐπιτήρησιν.

Τελείωσε!!!
Εἶναι ἀπατεῶνες!
Μᾶς δουλεύουν καὶ θάβουν ἀπολύτως συνειδητὰ τὴν χώρα!!!

Τώρα βρῆκα καὶ τὸ σχετικὸ video.
Ἀκοῦστε τα κι ἀπὸ τὸν Μητρόπουλο, γιὰ νὰ καταλάβετε τὸ τὶ …«κατάφεραν» πάλι.

Θεοφανάκης Στέφανος

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply