Ἀλλάζουν τὸ νόμισμα καὶ στὴν Βενεζουέλα!!!

Ἀλλάζουν τὸ νόμισμα καὶ στὴν Βενεζουέλα!!!Τί γίνεται βρέ παιδιά;
Μετά τήν Ἰνδία ἀλλάζει τό νόμισμά της καί ἡ Βενεζουέλα;

Maduro Stunner: Venezuela Eliminates Half Its Paper Money After Pulling Largest Bill From Circulation

Πρὸς τὸ παρὸν πάντως ὁ Μαδοῦρο ἀποσύρει τὸ Μπολιβὰρ τῶν 100 γιὰ νὰ ἐκδόσῃ τὸ Μπολιβὰρ τῶν 20.000…

Σὰν τὰ ῥάλλικα λεφτά, τὰ δικά μας, τὰ πληθωριστικά…

Τὸ Χρήσιμον 

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply