Ἰμάμηδες ὡς κατάσκοποι στὰ τζαμιὰ τῆς Εὐρώπης

Ὅταν οἱ Ἰμάμηδες γίνονται κατάσκοποι καὶ κάποιοι στὴν Εὐρώπη, ἀλλὰ κι ἐδῶ, σφυρίζουν …ἀδιάφορα…
…διότι, ἡ Τουρκία ἐλέγχει ἤδη σὲ μεγάλον βαθμὸ αὐτὰ τὰ τζαμιά, ἀλλὰ δὲν συνιστοῦσε ἀπειλὴ γιὰ τὶς εὐρωπαϊκὲς χῶρες κάτι τετοιο.

Ἰμάμηδες ὡς κατάσκοποι στὰ τζαμιὰ τῆς Εὐρώπης1

Ξεπέρασαν τὰ ὅρια προκλητικότητος στὴν Εὐρώπη οἱ Τοῦρκοι καὶ ἡ Diyanet.
Οἱ προσπάθειες τῆς Τουρκίας νὰ προωθήσῃ τὸ τουρκικοῦ τύπου ἰσλάμ, διὰ μέσου τῆς Διευθύνσεως Θρησκευμάτων τῆς Ἀγκύρας, τῆς γνωστῆς Diyanet καὶ τῶν τζαμιῶν ποὺ ἐλέγχει, ἅρχισε νὰ συγκεντρώνῃ πολλὲς ἀντιδράσεις στὶς χῶρες τῆς Εὐρώπης, ὅπως κι ἐδῶ, στὴν Ὁλλανδία.

Ἰμάμηδες ὡς κατάσκοποι στὰ τζαμιὰ τῆς Εὐρώπης4

Μετὰ τὸ ἀποτυχημένο πραξικόπημα ἡ Τουρκία ἄρχισε νὰ ἐπεμβαίνῃ ἄμεσα σὲ θέματα ποὺ ἀφοροῦν στὶς τουρκικὲς μειονότητες τῆς Εὐρώπης, φθάνοντας μάλιστα ἔως τοῦ σημείου νὰ ζητᾷ, ἀπὸ τοὺς τουρκικῆς καταγωγῆς κατοίκους τῶν εὐρωπαϊκῶν χωρῶν, νὰ καταγγέλλουν  στὴν Ἄγκυρα ὅλους ὅσους, μὲ ἀναρτήσεις τους σὲ Facebook, Twittter ἣ ἀλλοῦ, «προσβάλλουν» τὴν Τουρκία καὶ τὸν Ἐρντογάν!

Τελευταῖο ἐπεισόδιο, ποὺ εἶδε τὸ φῶς τῆς δημοσιότητος, εἶναι οἱ ἀποκαλύψεις τῆς ἐφημερίδος Telegraaf, ποὺ ἀναφέρει πὼς ὁ Τοῦρκος ἀκόλουθος στὴν Ὁλλανδία, ὁποῖος εἶναι ἐπίσης καὶ ὑπεύθυνος γιὰ θρησκευτικὲς ὑποθέσεις, Γιουσοῦφ Ἀτζάρ, μάζεψε ὀνόματα πολιτῶν, συμπαθούντων πρὸς τὸν Φετουλὰχ Γκιουλέν, τὰ ὁποία στὴν συνέχεια μετεβίβασε στὴν κυβέρνηση Ἐρντογάν.
Ἡ ἔρευνα διεξήχθη μέσῳ τζαμιῶν, ποὺ λειτουργοῦν ὑπὸ τὴν Διεύθυνση Θρησκευτικῶν Ὑποθέσεων τῆς Τουρκίας (Diyanet).

Ἡ ἀποκάλυψις ἐξόργισε τὴν κοινὴ γνώμη τῆς Ὀλλανδίας, ποὺ μὲ ἐπὶ κεφαλῆς τὸν νομικὸ κόσμο τῆς χώρας, ποὺ ζητᾶ ἀπὸ τὴν κυβέρνηση νὰ ἐνεργήσῃ δυναμικά, ἀλλὰ καὶ τὸν Ὁλλανδὸ πρωθυπουργὸ Rutte νὰ δηλώνῃ πὼς «Οὐδὲ μία ἐπέμβασις στὰ ἐσωτερικὰ τῆς χώρας  πρόκειται νὰ γίνῃ ἀνεκτή!»

Στὴν Ὁλλανδία, ἡ Diyanet πληρώνει τοὺς μισθοὺς τοῦ ὁλλανδικοῦ Ἰσλαμικοῦ Ἱδρύματος, τὸ ὁποῖο ἐπιβλέπει περίπου 140 τζαμιὰ στὴν χώρα.
Ἡ δὲ δύναμις τῆς διευθύνσεως εἶναι τεραστία, ἀφοῦ ὁ προϋπολογισμός της ξεπερνᾶ τὰ δύο δισεκατομμύρα δολλάρια, ποσὸ ποὺ ξεπερνᾶ κατὰ 40% τὸν προϋπολογισμὸ τοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν!!!
Ἀπασχολεῖ μάλιστα περισσοτέρους ἀπὸ 150.000 ἀνθρώπους καὶ ἐπιβλέπει γύρω στὰ 85.000 τζαμιά, παρέχοντας ἀκόμη καὶ πιστοποιητικὰ halal στοὺς παραγωγοὺς τροφίμων.
Εἶναι δὲ ἐπὶ κεφαλῆς ἑνὸς 24-ώρου τηλεοπτικοῦ σταθμοῦ, τὴν τηλεόραση Diyanet, καθὼς ἐπίσης διαχειρίζεται ἐπὶ  πλέον σελίδες στὸ Facebook καὶ στὸ Twitter, στὸ YouTube, ἀλλὰ μίαν τηλεφωνικὴ γραμμὴ ἰσλαμικοῦ τρόπου ζωῆς.

Ἰμάμηδες ὡς κατάσκοποι στὰ τζαμιὰ τῆς Εὐρώπης2 Ἰμάμηδες ὡς κατάσκοποι στὰ τζαμιὰ τῆς Εὐρώπης3

Θεοφανάκης Στέφανος

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply