Γιατί πληρώνουμε τό ΕΤΜΕΑΡ;

ΑΝΑΡΩΤΗΘΗΚΑΤΕ ποτέ για ποιό λόγο πληρώνετε το τέλος (ΕΤΜΕΑΡ);

Γιατί πληρώνουμε τό ΕΤΜΕΑΡ;

ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ότι για αυτό το «πράσινο χαράτσι» πληρώνετε επιπλέον ΦΠΑ, λες και είναι παροχή υπηρεσίας;
ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ότι 7.5 εκατομμύρια πελάτες της ΔΕΗ χρεώνονται με αυτό υπέρογκο και αβάσιμο τέλος;.
ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ότι η παραχθείσα ηλεκτρική ενέργεια που προήλθε από ανανεώσιμες πηγές ενεργείας ήταν το 2015 μόλις το 0,8% !!! της συνολικής καταναλωθείσας;
ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ότι οι τιμές των ΑΠΕ είναι «εγγυημένες» και δεν υπακούουν σε κανόνες Ανταγωνισμού αλλά ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ από τον Καταναλωτή μέσω των λογαριασμών ρεύματος;

Σύμφωνα λοιπόν με την κείμενη νομοθεσία, το τέλος αυτό προορίζεται για την αποζημίωση των παραγωγών ηλεκτρικής ενεργείας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ).
Υποτίθεται ότι αποτελεί την συνεισφορά όλων μας στην μείωση εκπομπών αερίων ρύπων μέσω προωθήσεως των ΑΠΕ.

Ἀλεξανδρῆς Σταῦρος

Καί μέ αὐτό τί γίνεται;
Τό …παρέκαμψαν;

Βόμβα στην ηλεκτρική αγορά – Παράνομη κρίθηκε η επιβολή του ΕΤΜΕΑΡ

Τὸ Χρήσιμον

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply