Ψόφος στοὺς ἀστέγους…

Ἐκκλησία καλεῖται νὰ πληρώσῃ πρόστιμο 12.000 δολλάρια, διότι προσέφερε καταφύγιο σὲ ἀστέγους…

Church Fined $12,000 for Giving Shelter to Homeless

Συνέβη στὸ Μέρυλαν τῶν Η.Π.Α. καὶ τὸ πρόστιμο πρέπει νὰ πληρωθῇ ἔως τὸν Δεκέμβριο τοῦ 2018.
Ὁ ἱερεὺς παύει νὰ προσφέρῃ τὴν ἐκκλησία στοὺς ἀστέγους, μετὰ καὶ ἀπὸ αὐτό.
(Προηγήθησαν κάποιοι δυσαρεστημένοι πολῖτες ποὺ θεώρησαν πὼς εἶναι καλλίτερο νὰ κοιμοῦνται οἱ ἄστεγοι στὸ κρύο, παρὰ στὴν ἐκκλησία ποὺ δὲν ἔχει …κοιτῶνες!!!)

Προηγήθηκε ἡ τιμωρία (νομικὲς διώξεις) αὐτῶν ποὺ προσέφεραν τροφὴ  καὶ νερὸ στοὺς ἀστέγους (2014), καθὼς καὶ ἡ ἀπαγόρευσις προσβάσεως τῶν ἀστέγων σὲ κάδους ἀποῤῥιμάτων γιὰ ἀνεύρεσιν τροφῆς.

Ἐννοεῖται πὼς δὲν εἶναι ἡ μοναδικὴ περιοχὴ τοῦ πλανήτου ποὺ δολοφονεῖ, νομοτύπως, ἀστέγους.
Δὲν ὑπάρχει στὸν πεπολιτισμένο μας κόσμο πολιτεία ποὺ νὰ σέβεται τὸν ἑαυτόν της καὶ νὰ μὴν γενοκτονῇ, συνειδητῶς, κάθε ἀδύναμο καὶ ἄτυχο πολίτη της.
(Δὲς καὶ καμίνη, ποὺ ξήλωνε παγκάκια γιὰ νὰ μὴν κοιμοῦνται οἱ ἄστεγοι σὲ αὐτά.)
Πῶς ἀντιμετωπίζονται οἱ ἄστεγοι ἀπό μία πολιτεία;

Ψόφος στοὺς ἀστέγους λοιπόν.

Φιλονόη

Ἀπαντῆστε

Ἡ ἠλεκτρονική σας διεύθυνση δὲν θὰ δημοσιευθεῖ. Τὰ ὑποχρεωτικὰ πεδία σημειώνονται μὲ *