Ξεβρακώνοντας τοὺς …«δημοσιογράφους»!!!

Ξεβρακώνοντας τοὺς ...«δημοσιογράφους»!!!Ἀνεξάρτητος Καναδὴ Δημοσιογάφος «ξεβρακώνει» τὰ πληρωμένα καὶ πάντα «σὲ ἀποστολή» Διεθνῆ (καὶ ἑλληνικά…) Μ.Μ.Ε. (Μέσα μαζικῆς Ἐξαπατήσεως) παραπληροφορήσεως τοῦ κοινοῦ τῆς Δύσεως, σχετικὰ μὲ τὸν πόλεμο στὴν Συρία, μὲ ἀφορμὴ τὴν Ἀπελευθέρωση τῆς πόλεως τοῦ Χαλεπίου, τὴν ὁποίαν ἐπέτυχαν ὁ Ἐθνικὸς Συριακὸς Στρατός, μαζὺ μὲ τὶς Ῥωσσικὲς Δυνάμεις, νικώντας κι ἐκδιώκοντας τοὺς Μισθοφόρους Ἰσλαμιστές, τῆς Δύσεως καὶ  τοῦ Ἰσραήλ….
(video μὲ ἀγγλικοὺς ὑποτίτλους. Αὐτόματος, κακὴ μετάφρασις ὅμως.)

Καὶ τώρα, ποὺ ἐτελείωσε ὁ «πόλεμος» στὴν Συρία καὶ οἱ Σύριοι ἐπιστρέφουν στὶς Ἑστίες τους, ἐμεῖς, στὸ «Ἑλλαδιστάν», γιατί πρέπει νά συνεχίσουμε νά δεχόμεθα λαθροεισβολεῖς ἀπό κάθε Πακιστάν, Ἀφγανιστάν καί Ἀφρική;
Γ@μῶ τὰ γ@μημένα σας μυαλά, κουφάλες μισθοφόροι τοῦ γ@μημένου κ@λο-Ἰσραὴλ καὶ τοῦ κάθε Τζῶρτζ Σῶρος……
Γαμῶ τὸν τσίπρα σου καὶ τὰ κωλό-παιδα τῶν κάθε εἴδους π@ύστηδων τῆς δῆθεν «βουλῆς»….

Τριάρχης Χρῆστος

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply